Domene og webhotell fra OnNet.no

En arbeidsgiver som vurderer å foreta oppsigelse eller avskjed av en arbeidstaker, plikter å gjennomføre et drøftelsesmøte før det tas en endelig beslutning. 

Arbeidsmiljøloven krever et drøftelsesmøte før oppsigelse gis

Arbeidsmiljølovens § 15-1 krever at arbeidsgiver skal innkalle arbeidstakeren til et drøftelsesmøte før beslutningen om en oppsigelse eventuelt blir tatt. Dette for å sikre at arbeidstakeren har anledning til å gi sitt syn i saken før den endelige beslutningen tas.

“Formålet med et drøftelsesmøte er i korthet at arbeidstageren skal få mulighet til å bli kjent med at han står i fare for å bli sagt opp, hva grunnlaget for oppsigelsen vil være, samt få drøftet dette med arbeidsgiveren før en oppsigelse blir en realitet. I tillegg bør den ansatte gis anledning til å si noe om hvilke konsekvenser en oppsigelse eller avskjed vil får med tanke på for eksempel karriere og privatøkonomi”(arbeidsrettsadvokaten.no).

Lovens bokstav lyder som følgende:

“Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes”.

Drøftingsplikten gjelder altså i henhold til arbeidsmiljøloven «så langt det er praktisk mulig». Kan man gjennomføre drøftelser, skal dette gjøres. I praksis er det dermed svært få tilfeller der drøftelsesmøte kan unnlates (juridiskabc.no).

Formålet med møtet er som ordlyden sier at arbeidsgiver for det første skal drøfte grunnlaget for oppsigelsen.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.