Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

white printer paper
Photo by NORTHFOLK

Effektiv budsjettering kjennetegnes at følgende forutsetninger er oppfylt og tilstede:

  • Man må foreta en klar presisering av formålet med budsjetteringen. Hva er det man ønsker å oppnå?
  • Engasjement av alle involverte parter. Budsjetteringen må støttes opp og gis autoritet fra toppen. Ledelsens politikk skal gjenspeiles i budsjettene, og de enkeltes arbeidsmål skal være med på å nå disse overordnede målene.
  • Ansvarsfordeling. Det må være foretatt en klar ansvarsdeling gjennom hele organisasjonen. Det gir mulighet til å oppklare årsaken til det blir avvik mellom planlagte resultater og realiserte resultater.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss