Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

konfidensKonfidensintervall er et statistisk mål for usikkerhet og variasjon som vi bruker for å estimere ukjente størrelser ut i fra innsamlet datamateriale.

Et konfidensintervall angir en nedre og en øvre grense for en størrelse vi prøver å estimere. Vi kaller dette intervallet eller området for konfidensintervall fordi vi har tillit eller konfidens til at den ukjente verdien vi prøver å estimere ligger her.

Konfidens                     = tillit til en verdi
Konfidensintervall     = et intervall hvor vi tror en ukjent verdi ligger

Lengden på intervallet antyder hvor godt estimatet er (et langt intervall signaliserer større usikkerhet enn et kort).

Konfidensintervallet angis slik:

[ ] eller [ ]

La oss anta at vi skal finne populasjonsmedianen, og at det er umulig å fastslå alle verdiene i denne populasjonen. Hva kan vi da si om populasjonsmedianen ved å observere en tilfeldig verdi av populasjonen ? Vil medianen være mindre, lik eller større enn den uttrukne verdien ?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss