Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvilken konflikthåndteringsstrategi vi velger avgjør hvilken atferdsstil vi benytter oss for å løse konflikten. Det finnes mange konfliktatferder vi kan velge mellom, men Blake og Mouton (1961, 1962) identifiserte allerede på 1960-tallet at det finnes fem typer atferd/stiler vi kan benytte for å løse en konflikt. Disse er vist i figuren under.

På bakgrunn av empiriske studie mente de at det finnes to dimisjoner som er avgjørende for å forstå en lederes konflikthåndtering. Nemlig deres underliggende interesser, enten for eget utfall eller for motpartens utfall. Det vil si i hvilken grad vi viser interesse for egne eller motpartens interesser i konflikten. Fremstiller vi disse to dimensjonene i en todimensjonal matrise får vi matrisen over som viser fem mulige konfliktatferd stiler som kan forklares slik m.h.t. partenes egeninteresse og interesse for motparten

  1. Konfrontasjon – Høy egeninteresse / Lav interesse for motparten
  2. Unngåelse – Lav egeninteresse / Lav interesse for motparten
  3. Kompromiss – Middel egeninteresse / Middel interesse for motparten
  4. Ettergivenhet – Lav egeninteresse / Høy interesse for motparten
  5. Integrasjon – Høy egeninteresse / Høy interesse or motparten

Studier utført av Lewicki, Saunders, Barry og Minton (2001) har bekreftet at variasjonene i folks konfliktatferd er avhengig av deres grad av egeninteresser (konkuraseorientering) og grad av interesser for motparten (samarbeidsorientering).

Konfrontasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.