Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hvilken konflikthåndteringsstrategi vi velger avgjør hvilken atferdsstil vi benytter oss for å løse konflikten. Det finnes mange konfliktatferder vi kan velge mellom, men Blake og Mouton (1961, 1962) identifiserte allerede på 1960-tallet at det finnes fem typer atferd/stiler vi kan benytte for å løse en konflikt. Disse er vist i figuren under.

På bakgrunn av empiriske studie mente de at det finnes to dimisjoner som er avgjørende for å forstå en lederes konflikthåndtering. Nemlig deres underliggende interesser, enten for eget utfall eller for motpartens utfall. Det vil si i hvilken grad vi viser interesse for egne eller motpartens interesser i konflikten. Fremstiller vi disse to dimensjonene i en todimensjonal matrise får vi matrisen over som viser fem mulige konfliktatferd stiler som kan forklares slik m.h.t. partenes egeninteresse og interesse for motparten

  1. Konfrontasjon – Høy egeninteresse / Lav interesse for motparten
  2. Unngåelse – Lav egeninteresse / Lav interesse for motparten
  3. Kompromiss – Middel egeninteresse / Middel interesse for motparten
  4. Ettergivenhet – Lav egeninteresse / Høy interesse for motparten
  5. Integrasjon – Høy egeninteresse / Høy interesse or motparten

Studier utført av Lewicki, Saunders, Barry og Minton (2001) har bekreftet at variasjonene i folks konfliktatferd er avhengig av deres grad av egeninteresser (konkuraseorientering) og grad av interesser for motparten (samarbeidsorientering).

Konfrontasjon

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss