Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Regresjonsanalyse er statistiske analysemetoder for å beskrive sammenhengen mellom én eller flere uavhengige variabler og en avhengig variabel. Dvs. effekten på en avhengig variabel (Y) fra en eller flere uavhengige variabler (X1, X2 osv.).

SNL.no sier at dette gjøres ved å finne frem til en funksjon, det vil si et tilnærmet uttrykk eller en forenklet matematisk beskrivelse av den virkelige sammenhengen. Funksjonen gjør det mulig å fastsette verdien av den avhengige variabelen y når man kjenner verdiene for de aktuelle uavhengige variablene x1, xog så videre.

Hvis det er en uavhengig variabel, kalles det for en enkel regresjon. Hvis det er to eller flere uavhengige variabler, kalles det for mulippel regresjon.

Regresjonsanalysens formål

Regresjonsanalysen har to mål:

  1. Beregne hvilken effekt den eller de uavhengige variabler (X) har på Y. F.eks. Hvor mye øker reklamen salget ? 10, 20 eller 30 % ?
  2. Predikere den avhengige variablen (Y) (Forutsi effekten på den avhengige variablen gitt et bestemt nivå på uavhengig variabel). F.eks. Hvor stort blir salget hvis vi bruker Kr. 200.000 på reklame kommende kvartal ?

Enkel regresjonsmodell

En enkel regresjonsmodell ser ut som følger:

Y = a + bX + e

Tegnforklaring:

Y = Den avhengige variablen (Variablen vi prøver å forklare)
X = Den uavhengige variablen (Variablen vi kan teste effekten av)
a og b = Konstanter som skal beregnes
e = feilleddet

Hvis f.eks. Y er salg og X reklame, vil a være det salget vi får uten reklame. Videre vil b være reklamens effektivitet, eller med andre ord, hvor mange prosent salget øker hvis reklamen øker med en prosent.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss