Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en regresjonsanalyse?

Regresjonsanalyse er statistiske analysemetoder for å beskrive sammenhengen mellom en avhengig variable og én eller flere uavhengige variabler. Dvs. hvilken effekt en eller flere uavhengige variabler (X1, X2 osv.) har på en avhengig variabel (Y). Dette gjøres ved å finne frem til en funksjon (en forenklet matematisk beskrivelse av den virkelige sammenhengen) som gjørdet mulig å fastsette verdien av den avhengige variabelen (y) når vi kjenner verdiene til de uavhengige variablene x1, xog så videre.

En regresjonsanalyse skal ikke bare beskrivende sammenheng mellom de ulike variablene, men også forklare årsakssammenhengene mellom variablene ved å illustrere og teste dem. En regresjonsanalyse skal også kunne forutsi (predikere) hvilken verdi den avhengige variabelen har ut fra kjennskap til verdien på den uavhengige variabelen (en eller flere). Ved hjelp fra en formel skal grafen/analysen forutsi hvordan verdiene til den avhengige variabelen vil bli (nå eller i fremtiden).

Regresjonsanalysens formål

Regresjonsanalysen har to mål:

  1. Beregne hvilken effekt den eller de uavhengige variabler (X) har på Y. F.eks. Hvor mye øker reklamen salget ? 10, 20 eller 30 % ?
  2. Predikere den avhengige variabelen (Y) (Forutsi effekten på den avhengige variabelen gitt et bestemt nivå på uavhengig variabel). F.eks. Hvor stort blir salget hvis vi bruker Kr. 200.000 på reklame kommende kvartal ?

Variablene må være på ordinal nivå

For å kunne bruke en regresjonsanalyse må variablene vi undersøker være på ordinalnivå (rangerende) med fem eller flere kategorier (verdier), med unntak av to-verdi variabler.

Det må være en lineær form på sammenhengen mellom avhengig og uavhengig variabel

Videre må det være være en lineær («rettlinjet») form på sammenhengen mellom den avhengige og uavhengige variabelen (altså at R=-1 eller 1) for å kunne bruke en regresjonsanalyse.

Enkel og multippel regresjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.