Domene og webhotell fra OnNet.no

Definisjon

En prosess er en sekvens av aktiviteter i en gitt rekkefølge (Hammer, 2010). Alt arbeid som utføres i en virksomhet er dermed i praksis en eller annen form for prosess. Begrepet kan defineres slik:

En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output)

En annen definisjon er definisjonen til NS – EN ISO 2000:9000 (2000:18):

“En prosess er en samling av beslektede eller samvirkende aktiviteter som omformer tilført grunnlag til resultater.”

Det er også mulig å si at en hver aktivitet, eller samling aktiviteter som bruker ressurser for å omforme tilførsler til resultater, kan betraktes som en prosess. Resultatet fra en prosess er i denne sammenheng et produkt, tjeneste eller system.

Prosessbeskrivelse

En prosess er et sett aktiviteter som transformerer innsats og ressurser (innsatsfaktorer) til et sluttresultat (produkter og tjenester). Utgangspunktet er et sett med ressurser (input) som prosesseres til et resultat (output).

input-output

Vi kan si at en prosess utgjør en måte å arbeide på. Resultatet til en prosess er ikke avhengig av hvilken input prosessen får, men av hvordan denne input prosesseres til et sluttresultat. Av den grunn blir produktene og tjenestene som to bedrifter produserer aldri den samme, til tross for at alle bruker de samme produksjonsfaktorene, også kalt innsatsfaktorer.

Å gjøre om input til output krever ikke bare en enkel prosess, men hundrevis hvis ikke tusenvis av større og mindre del-prosesser som må koordineres og integreres til en helhetlig verdiskapningsprosess som er i stand til å produsere de lovede kundeverdiene og dekke kundens forventninger til sluttresultatet og opplevelsen.

Organisasjon kan, til en hvis grad, forstås og ledes som systemer av sammenknyttede prosesser (Zwass, 2008).

Hva er forskjellen mellom en operasjon og prosess?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.