Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

input-output

Hva er en prosess?

Hammer (2010) skriver at alt arbeid son utføres er en eller annen form for prosess. En prosess kan i følge han defineres som:

en sekvens av aktiviteter i en rekkefølge.

I Systemanalytisk Verdiledelse defineres en prosess slik:

En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output)

En prosess er et sett aktiviteter som transformerer innsats og ressurser (innsatsfaktorer) til et sluttresultat (kundeverdier og eierverdier). En forutsetning for at en prosess skal fungere er derfor at den får tilført en eller annen form for ressurs (input) som prosessen kan prosessere til et resultat (output).

Å gjøre om input til output krever ikke bare en enkel prosess, men hundrevis hvis ikke tusenvis av større og mindre del-prosesser som må koordineres og integreres til et helhetlig verdiskapningsystem som er i stand til å produsere de lovede kundeverdiene og dekke kundens forventninger til sluttresultatet og opplevelsen.

En annen definisjon er definisjonen til NS – EN ISO 2000:9000 (2000):

En prosess er en samling av beslektede eller samvirkende aktiviteter som omformer tilført grunnlag til resultater.  NS – EN ISO 2000:9000 (2000, s 18)

Det er også mulig å si at en hver aktivitet, eller samling aktiviteter som bruker ressurser for å omforme tilførsler til resultater, kan betraktes som en prosess. Resultatet fra en prosess er i denne sammenheng et produkt, tjeneste eller system.

Organisasjoner kan altså, til en hvis grad, forstås og ledes som systemer av sammenknyttede prosesser (Zwass, 2008).

Vi kan si at en prosess utgjør en måte å arbeide på. Om to bedrifter som lager samme produkt (output) av de samme delene (input), kan de utføre selve arbeidet på mange forskjellige måter. Noen måter å gjøre det på vil være mer effektive enn andre.

Graden av effektivitet vil gjenspeiles blant annet i kostnader, men også i leveringstider, servicegrad med mer. Effektiviteten av forretningsprosessene har dermed direkte sammenheng med konkurranse-kraften.

Et historisk eksempel på en som forandret radikalt på interne forretningsprosesser, var Henry Ford. Da han gikk inn i bilbransjen, hadde bilene en slik pris at de bare var aktuelle for de rike. Hovedårsaken til dette var at bilene ble håndlaget. Det tok lang tid å sette sammen en bil. Henry Fords idé var å dele opp monteringsprosessen i klart definerte enkeltoppgaver, som så ble utført av hver sin arbeider. For å få til dette, innførte han samlebåndet. Arbeiderne stod langs et rullebånd, der de utførte sin spesifikke oppgave etter som bilene rullet forbi. Dette gjorde det mulig å produsere biler (T-Ford) til en pris som gjorde at et stort antall amerikanere hadde råd til dem.


Hva er forskjellen mellom en operasjon og prosess?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.