Domene og webhotell fra OnNet.no

Forretningsplan

Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan er:

“et sammendrag av virksomhetens strategiske planlegging, samlet i et plandokument som angir virksomhetens langsiktige mål og kurs (strategi)”.

Denne strategiske planen kalles en forretningsplan og skal gi svar på spørsmål av typen:

  • Hva er virksomhetens forretningside og hvordan skal virksomheten tjene penger på denne forretningsiden (forretningsmodell)?
  • Hvordan ser virksomheten på fremtiden og hvor ligger de største vekstmulighetene?
  • Hvilke sterke og svake sider har virksomheten og hvordan har virksomheten tenkt å bruke disse til å utnytte de mulighetene som finnes og styre unna alle kjente trusler? (SOFT/SWOT-analyse)
  • Hvilken visjon har virksomheten og hvilke mål ønsker virksomheten å nå på lang- og kort sikt?
  • Hvilken strategi har virksomheten valgt for å nå sine mål og skape eller opprettholde varige konkurransefortrinn?

Forretningsplanen er kort fortalt “en strukturert presentasjon av virksomhetens forretningsidé og hvordan virksomheten skal gå frem for å tjene penger på sin forretningsidè”. Forretningsplanen er dokumentet som viser resultatet av virksomhetens strategiske planlegging og brukes som planleggings- og styringsverktøy for virksomhetens strategiske ledelse.

Hvilken funksjon har en forretningsplan?

Forretningsplanens funksjon er å gi virksomheten en stabil kurs gjennom:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.