Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Forretningsplan

Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan er:

“et sammendrag av virksomhetens strategiske planlegging, samlet i et plandokument som angir virksomhetens langsiktige mål og kurs”.

Forretningsplanen er den viktigste enkeltplanen en virksomhet utvikler, da den er:

“en strukturert presentasjon av virksomhetens forretningsidé og hvordan virksomheten skal gå frem for å tjene penger på den (forretningmodellen)”.

Forretningsplanen er kort sagt et dokument som skal beskrive hvordan og hvorfor virksomheten vil lykkes med sin forretningside og forretningmodell. Forretningsplanen må derfor inneholder en realistisk og detaljert beskrivelse av hvilke mål som skal nås, hvordan målene skal nås, hva som skal gi virksomheten konkurransefortrinn, hvordan virksomheten skal organiseres, finansieres og drives for å nå de planlagte målene.


Bygger på en strategisk situasjonsanalyse

Forretningsplanens utgangspunkt er en strategisk situasjonsanalyse som viser virksomhetens strategiske konkurransesituasjon og markedsutvikling. Før vi har en slik situasjonsanalyse av omgivelsene våre kan vi ikke starte den strategisk planleggingen  som vi til slutt samler i en overordnet forretningsplan som trekker opp virksomhetens langsiktige mål og strategier. 

Den strategiske situasjonsanalysen er en kartlegging og analyse av alle interessentene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke virksomheten i planleggingsperioden. Sammen med en gjennomgang av virksomhetens ressurser og verdiskapningprosess, med det mål å kartlegge alle sterke og svak sider internt, og alle muligheter og trusler eksternt i omgivelsene som vi må utnytte og unngå i vår strategiske planlegging.

Hvilken funksjon har en forretningsplan?

Forretningsplanens funksjon er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.