Domene og webhotell fra OnNet.no

Servicekonseptet er et begrep vi bruker til å definere:

hvordan organisasjonen ønsker å bli oppfattet av sine kunder, ansatte og leverandører.

Servicekonseptet kan også beskrives som det mentale bildet som eksisterer i hodene til kunder, ansatte og andre interessenter. Med dette menes at servicekonseptet kan beskrives som:

et totalt bilde av serviceleveransen, verdien, formen og funksjonen, opplevelsen og selve utfallet av serviceleveransen – kundens opplevelse.

Listen nedenfor utdyper disse attributtene ved servicekonseptet:

  • Verdi: den opplevde kundeverdien som kunden er villig til å betale for.
  • Form og funksjon: servicens form, hvordan den er laget og hvordan den fungerer.
  • Opplevelse: det gjestene faktisk opplever.
  • Utfall: de fordelene organisasjonen gir kunden.

Servicekonseptet er kort sagt bedriftens servicebaserte verditilbud til kundene – det som skal pirre deres lyst til å handle hos dem. I konkretiseringen av servicekonseptet bør følgende komme frem:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.