Domene og webhotell fra OnNet.no

Å gå i forsvar er en vanlig reaksjon

Ikke sjelden møtes et forsøk på oppkjøp eller fusjon med enorm motstand fra ledelsen eller andre interessenter i selskapet vi ønsker å kjøpe eller fusjonere med. Motstand som kommer som et resultat av frykt for det ukjent, i hvert fall til vi er sikre på at endringen oppkjøpet eller fusjonen representerer er til det bedre.

Skal man lykkes med en M&A prosess må vi se på oppkjøpet eller fusjonen som en endringsprosess med stor usikkerhet. Noe som krever at vi må benytte oss av de samme teknikkene som gjelder for endringsledelse for å bekjempe motkreftene som ikke ønsker at oppkjøpet eller fusjonen skal skje.

Les mer: Reaksjoner på endring (endringsreaksjoner)

Hvilke forsvarsmekanismer benyttes for å unngå et oppkjøp eller fusjon?

Sitter du på den andre siden av bordet og er redd for at bedriften du jobber i skal bli kjøpt opp eller fusjonert med et annen selskap trenger du en strategi f

blir utsatt for nodet du betrakter som et “findelig”

De strategiene som selskapets ledelse kan benytte til forsvar når noen prøver å kjøpe dem opp er en blanding av juridiske og ikke-juridiske løsninger som kan deles inn i tre grupper;

  1. Generelle tiltak i selskapet for å hindre oppkjøp,
  2. Tiltak som bør vedtas eller organiseres før oppkjøpssituasjonen har oppstått,
  3. Tiltak ledelsen kan iverksette på bakgrunn av en oppstått oppkjøpsituasjon.

Generelle tiltak i selskapet for å hindre oppkjøp

Dette er tiltak som retter seg mot den alminnelige driften, hvor alle vil kunne vanskeliggjøre oppkjøperens mulighet til å få kontroll i selskapet.

God drift

Generelt god drift av selskapet, det vil si fokus på struktur, inntjening, organisering og hva selskapet investerer i, vil være med på å forhindre potensielle oppkjøp. Med andre ord bør selskapet utføre handlinger som en oppkjøper selv ville ha gjennomført i selskapet. Dette vil gjøre selskapet mindre interessant å “raide” fordi det vil være færre verdier å hente ut, og kostnadene for oppkjøpet vil stige sammenlignet med den mulige fortjeneste på grunn av høyere markedsverdi. Slike handlinger kan være en intern og ekstern gjennomgang av driften og ledelsen, hva slags investeringer og oppkjøp selskapet selv foretar m.m. 

Informasjonsstrategi

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.