Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Styreroller

Et styre består normalt av følgende roller:

  • Styreleder: Styreleder er et styremedlem som er valgt av styremedlemmene selv, hvis noe annet ikke er angitt i vedtektene. Styrelederen har ansvaret for å kalle inn og lede styremøtene, samt påse at styret følger de lover og regler som styret er pålagt å følge i Norge. Styrelederens rolle komme vi nærmere inn på i en egen artikkel.
  • Nestleder: Nestlederen er den som overtar ansvaret for å være styreleder i saker hvor styrelederen selv er inhabil eller i tilfeller hvor styrelederen selv ikke har anledning til å delta på styremøte. Det er ikke lovpålagt at et styre skal ha en nestleder, men det er blitt god praksis å velge ett styremedlem som skal være nestleder i tilfelle styrelederen ikke har anledning til å delta på et styremøte eller i en styresak.
  • Styremedlemmer: Er de personene generalforsamlingen har utpekt til å representere dem. Er sammen med styreleder de som har beslutningsmyndighet til å kunne fremsette og stemme over styreforslag i styremøter.
  • Varamedlemmer: Er representanter som skal tre inn i styret hvis et styremedlem er forhindret fra å møte til et styremøte eller er inhabil i en styresak.
  • Sekretær: Er ansvarlig for innkallelse, forberedelser, styreprotokollen og det praktiske rundt styremøtene. Har ingen stemmerett og er heller ikke medlem av styre, men velges av styret.
  • Kasserer: Ansvarlig for styrets økonomi. Har i likhet med sekretæren ingen formell posisjon i styret og velges av styret.

Av disse rollene er det bare rollen som styreleder, styremedlem og varamedlem som er lovfestede krav. I ene-styrer finnes det imidlertid kun en rolle.


Organiseringen av styret

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss