Interne strukturer og styringsmekanismer

Skal ønsket inntjening og effektivitet kunne oppnås, er det ikke nok å trekke transaksjonene ut av markedet og organisere dem innenfor et hvilket som helst foretak.

Global verdikjede

En global verdikjede er et verdikjede-system som består av flere sammenkoblede verdikjeder som trekker seg over flere land

Kulturell globalisering

Kulturell globalisering vil si at globaliseringen har resultert i at verdens kulturer har begynt å smelte sammen til en mer global kultur. 

Globalisering

En globalist er en person som er tilhenger av globaliseringsprosessene som knytter verden stadig mer sammen, mens globalisering refererer til

Globalisering – drivkraft og konsekvenser

En gjennomgang av hva som har vært drivkraften bak globaliseringen og hvilke konsekvenser denne globaliseringen har medført.

Politisk globalisering eller proteksjonisme?

En av de viktigste årsakssammenhengene i globaliseringen er at den politiske globaliseringen har muliggjort den økonomisk globaliseringen.

Inngangsstrategier ved internasjonalisering

Hvilken strategi en virksomhet kan velge mellom når de velger å gå inn i et nytt marked med sitt verditilbud.

Internasjonalisering

Prosessen en virksomhet må gå igjennom for å etablere seg på et internasjonalt marked med et produkt eller tjeneste.

Global strategi – de strategiske valgene

En gjennomgang av noen av de strategiske valgene en bedrift må gjøre når de skal velge en global strategi for sin internasjonalisering.

Global strategi – ni strategiske vinduer ved internasjonalisering

En modell som gir oss ni strategiske alternativ å velge mellom for globale satsning på et eller flere nye utenlandske markeder.

Industriens globalitet og bedriftens internasjonaliseringsevne

Å etablere bedriften i et nytt utenlandsk marked med bedriftens produkter eller tjenester er en viktig strategisk beslutning.

Den gode eksportsirkel

Den gode eksportsirkel beskriver internasjonalisering som en prosess, hvor den internasjonale bedriftskulturen i den enkelte bedrift blir utviklet steg for steg, gjennom utvikling av holdninger, kompetanse og en stadig dypere forankring av disse i organisasjonen