Global strategi – de strategiske valgene

En gjennomgang av noen av de strategiske valgene en bedrift må gjøre når de skal velge en global strategi for sin internasjonalisering.

Global strategi – ni strategiske vinduer ved internasjonalisering

En modell som gir oss ni strategiske alternativ å velge mellom for globale satsning på et eller flere nye utenlandske markeder.

Industriens globalitet og bedriftens internasjonaliseringsevne

Å etablere bedriften i et nytt utenlandsk marked med bedriftens produkter eller tjenester er en viktig strategisk beslutning.

Den gode eksportsirkel

Den gode eksportsirkel beskriver internasjonalisering som en prosess, hvor den internasjonale bedriftskulturen i den enkelte bedrift blir utviklet steg for steg, gjennom utvikling av holdninger, kompetanse og en stadig dypere forankring av disse i organisasjonen

Interne strukturer og styringsmekanismer

Skal ønsket inntjening og effektivitet kunne oppnås, er det ikke nok å trekke transaksjonene ut av markedet og organisere dem innenfor et hvilket som helst foretak.