Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 30 av 30 artikler om Rekruttering

    Denne artikkelen er del 1 av 17 artikler om Ansettelse

    Denne artikkelen er del 4 av 9 artikler om Driftsfasen til selskapet

En rekrutteringsprosess ender med at vi gir et ansettelsetilbud til den kandidaten vi ønsker å ansette til den ledige stillingen. Takker kandidaten ja til stillingen må vi inngå en skriftlig arbeidsavtale med kandidaten.

Ansettelse er (Wikipedia):

“en lovregulert form for avtalemessig forhold mellom to parter om utførelse av arbeid”.

I dette avtaleforholdet som er regulert i en arbeidsavtale selger arbeidstakeren sin arbeidskraft mot betaling i form av lønn, mens arbeidsgiveren kjøper denne arbeidskraften mot å gi dem lønn tilbake.

ansettelse

Reglene som gjelder for ansettelse reguleres først og frem av Arbeidsmiljøloven som sier:

 • Alle ansettelser skal i utgangspunktet være fast ansettelse, men det finnes også en rekke unntak for regelen som gir mulighet for midlertidig ansettelse.
 • Alle arbeidsforhold skal være avtalt i en arbeidsavtale som regulerer pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren.
 • Til stillingen ansettelsen gjelder skal stillingen arbeidsoppgaver og ansvar være definert i en stillingsinstruks som følger med arbeidsavtalen.
 • For de fleste selskaper er det et krav at arbeidsplassen skal ha et felles arbeidsreglement som angir reglene på arbeidsplassen alle er pliktig å følge. Om virksomheten ønsker å lage en personalhåndbok som samler all praktisk informasjon i arbeidsforholdet i et felles dokument er frivillig, men anbefales. 

I denne artikkelserien vil vi gå grundig igjennom hvilke lover og regler som gjelder for ansettelse av arbeidstakere i Norge, samt komme med en rekke råd og tips i denne sammenheng som kommer fra erfaring og forskning på området.

Kilder:

 • https://no.wikipedia.org/wiki/Ansettelse
Du leser nå artikkelserien: Rekruttering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Salgsleder (Salgssjef)
    Andre artikler i serien er: 
 • Rekruttering
 • Intern og ekstern rekruttering
 • Ressursplanlegging
 • Rekrutteringsstrategi
 • Internt omdømme (”employer branding”)
 • Nesten god nok er aldri godt nok!
 • Rekruttere selv eller sette bort jobben?
 • Rekrutteringsprosessen
 • Behovsavklaring (behovsanalyse)
 • Stillingsanalyse (jobbanalyse)
 • Kravprofil og intervjumal
 • Stillingsannonse
 • Rekrutteringskanaler
 • Arbeidstrening
 • Headhunting – systematisk søking etter kandidater
 • Rekrutteringsverktøy og rekrutteringssystem
 • Screening av kandidater (jobbsøkere)
 • Førstegangsintervjuet
 • Personvern på arbeidsplassen og i jobbintervju
 • Annengangsintervju
 • Referanseintervju
 • Cattell 16PF (Personality Factors)
 • Vurdererens rolle i rekrutteringsprosessen
 • Talentutvikling
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Mellomleder
 • Økonomisjef (CFO)
 • Markedssjef
 • Salgsleder (Salgssjef)
 • Ansettelse
 • Du leser nå artikkelserien: Ansettelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Arbeidsavtale >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Ansettelse
 • Arbeidsavtale
 • Eksempel på Arbeidsavtale
 • Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse)
 • Eksempel på stillingsinstruks
 • Arbeidsreglement
 • Personalhåndbok
 • Prøvetid
 • Fast og midlertidig ansettelse
 • Arbeidstid og overtid
 • Lønn og lønnsystemer
 • Taushetsplikt
 • Konkurranseklausul
 • Ferie og feriepenger
 • Aa-registeret
 • Arbeid i utlandet ( utenlandsstasjonering )
 • Oppsigelsestid
 • Du leser nå artikkelserien: Driftsfasen til selskapet

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << RekrutteringOpplæring av medarbeidere >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Driftsfasen til selskapet
 • De administrative arbeidsoppgavene
 • Rekruttering
 • Ansettelse
 • Opplæring av medarbeidere
 • Belønning og belønningssystem
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Økonomistyring
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.