Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det tradisjonelle synet på arbeidskonflikter

Et tradisjonelt syn på konflikter på arbeidsplassen er at konflikter er noe negativ, destruktivt og uønsket fenomen som bør unngås. I dette perspektivet er formelle roller, strukturer og makt en viktig faktor (Nielsen, 2014). De tiltakene som er ment til å dempe konflikten, kan av og til bidra til å opprettholde eller forverre den.

Konflikter på arbeidsplasser tar 20% av arbeidstiden til ledere og mellomledere, og koster arbeidsgiver mye tid og penger (Deutsch & Coleman, 2000). Konflikthåndtering er dermed ikke noe ledere kan unngå, det er alltid en viktig de av hverdagen deres.

Konsekvensene av konfliktene er dårlig arbeidsmiljø, dårligere samarbeid, mistrivsel, ineffektivitet, høy turnover, samt helseplager og sykemeldinger (Deutsch & Coleman, 2000).

Konflikter som ikke er blitt håndtert i tide, eller som er dårlig håndtert, påvirker trivsel og arbeidsinnsats svekker omdømme og fører til rekrutteringsvansker (Jacobsen, 2014). De har negative innflytelse på samarbeid, produksjonsevne, effektivitet, kreativitet, hindrer personlig vekst og utvikling, samt reduserer utvikling av den personlige integritet og verdighet (Deutsch & Coleman, 2000).

Sariba (2016) fant i sin store undersøkelse at konflikter gjør medarbeiderne demotivert og distrahert (41,2%), sinte og frustrerte (35,3%), skaper dårlig søvn og høyere stressnivå (23,9%), fører til personlige angrep og fornærmelser (48,1%), samarbeidsproblemer (26,5%), sykefravær (41%) og oppsigelser (26,9%).

Konflikter som involverer relasjoner og sosioemosjonelle problemer, kan ha lange negative konsekvenser for den enkeltes helse og velvære, i form av psykosomatiske plager og følelser av utbrenthet (De Dreu, van Dierendonck & Dijkstra, 2004). Rønning (2013) fant at 35% av langtidssykefraværet skyldes konflikt med kolleger, mobbing, endringer eller dårlig ledelse.

Negative helsemessige konsekvenser kan vise seg i form av stress, angst, depresjon, utbrenthet, utstøting og andre psykiske og fysiske skader (Deutsch & Coleman, 2000). Konflikter forårsaker: turnover og sykemeldinger, mobbing, trakassering og selvmord. Det er ikke uvanlig at konflikter går utover nattesøvn, helse, familie- og arbeidslivet.

Det moderne synet – konflikter er en naturlig del av hverdagen

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss