Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det finnes flere verktøy for å måle omdømme, men RepTrak fra Reputation Institute er verdens ledende analyseverktøy for omdømme i Norge. Analysen består av 40 spørsmål, som er utviklet basert på erfaringer gjennom mange års forskning.

Styrken ved en slik analyse er at omdømmedriverne blir avdekket – med dette menes det den atferd som er mest støttende ovenfor bedriften (Apeland 2010, 110). Vi kan si at en måler omdømme sitt av flere årsaker, men en er først og fremst ute etter å se om det finnes avvik mellom forbruker sin oppfatning av virksomheten og virksomhetens oppfatning av seg selv.

reptrak

RepTrak måler både bedriftens overordnede omdømme og dybden av bedriftens omdømme. Ved å kunne gå i dybden, vil man kunne gi en innsikt i hvordan bedriften skaper sitt omdømme blant interessentene.

Bedriftens overordnede omdømme blir målt av den indre sirkelen i modellen. Denne sirkelen består av 4 elementer som tar for seg:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss