Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en seriegrunder og serieentreprenør?

En seriegründere er en person som har etablert en ny virksomhet flere ganger. De har dermed opparbeidet seg erfaringer, innsikt og opplevelser som gir dem en spesiell kompetanse innen dette området.

En serieentreprenør er entreprenør som har gått igjennom den entreprenørielle fasen flere ganger og som dermed har erfaringer fra tidligere entreprenøroppdrag.

Seriegrundere og serieentreprenører er med andre ord personer med entreprenøriell erfaring. For å få slik entreprenøriell erfaring må man være villig til å gi slipp på forretningsideen sin og la andre ta over så raskt selskapet har kommet over til en ordinær driftfase, slik at man selv kan gå videre til nye prosjekter. En ekte serieentreprenør forlater bedriften med en gang den er på riktig vei med etablerte rutiner og mål.

Personlighetstrekk ved serieentreprenører 

Serieentreprenører er oftere menn en kvinner. De kjennetegnes av at de ikke primært motiveres av penger, men av følelsen av å lykkes, lage et team, skape noe nytt av høy nytteverdi for andre og utfordringen og spenningen dette innebærer. De skiller seg også fra tradisjonelle ledere ved at de er mer nysgjerrige, selvstendige, kreative, risikovillige og løsningsorienterte, samtidig som de har en enorm skapertrang som driver dem fremover. De streber alltid mot forandringer. De er også enormt flinke til å overtale andre og skape sosiale nettverk. Det viser en rekke studier.

Les mer: Entreprenør- og grunderegenskaper

Positive sider ved tidligere oppstartserfaring

Mange mener det er utelukkende positivt at en entreprenør har tidligere entreprenøriell erfaring, da dette betyr at de har vært igjennom etableringsprosessen tidligere. Noe som sannsynligvis gjør dem bedre istand til å gjennomføre den på en suksessfull måte i forhold til dem som aldri har vært igjennom etableringsprosessen tidligere. Studier viser dessuten at dem som har tidligere etableringserfaring ofte oppnår en overlegen vekst i forhold til nyetablerte selskaper som mangler tidligere etableringserfaring.

Selv om tidligere oppstartserfaring har mange positive sider for en grunder og entrepenør, viser forskning også at tidligere oppstartserfaring også kan ha negative effekter også.

Ulempene med tidligere oppstartserfaring

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss