Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 22 artikler om Gründerskolen

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Hva er en seriegrunder og serieentreprenør?

En seriegründere er en person som har etablert en ny virksomhet flere ganger. De har dermed opparbeidet seg erfaringer, innsikt og opplevelser som gir dem en spesiell kompetanse innen dette området.

En serieentreprenør er entreprenør som har gått igjennom den entreprenørielle fasen flere ganger og som dermed har erfaringer fra tidligere entreprenøroppdrag.

Seriegrundere og serieentreprenører er med andre ord personer med entreprenøriell erfaring. For å få slik entreprenøriell erfaring må man være villig til å gi slipp på forretningsideen sin og la andre ta over så raskt selskapet har kommet over til en ordinær driftfase, slik at man selv kan gå videre til nye prosjekter. En ekte serieentreprenør forlater bedriften med en gang den er på riktig vei med etablerte rutiner og mål.

Personlighetstrekk ved serieentreprenører 

Serieentreprenører er oftere menn en kvinner. De kjennetegnes av at de ikke primært motiveres av penger, men av følelsen av å lykkes, lage et team, skape noe nytt av høy nytteverdi for andre og utfordringen og spenningen dette innebærer. De skiller seg også fra tradisjonelle ledere ved at de er mer nysgjerrige, selvstendige, kreative, risikovillige og løsningsorienterte, samtidig som de har en enorm skapertrang som driver dem fremover. De streber alltid mot forandringer. De er også enormt flinke til å overtale andre og skape sosiale nettverk. Det viser en rekke studier.

Les mer: Entreprenør- og grunderegenskaper

Positive sider ved tidligere oppstartserfaring

Mange mener det er utelukkende positivt at en entreprenør har tidligere entreprenøriell erfaring, da dette betyr at de har vært igjennom etableringsprosessen tidligere. Noe som sannsynligvis gjør dem bedre istand til å gjennomføre den på en suksessfull måte i forhold til dem som aldri har vært igjennom etableringsprosessen tidligere. Studier viser dessuten at dem som har tidligere etableringserfaring ofte oppnår en overlegen vekst i forhold til nyetablerte selskaper som mangler tidligere etableringserfaring.

Selv om tidligere oppstartserfaring har mange positive sider for en grunder og entrepenør, viser forskning også at tidligere oppstartserfaring også kan ha negative effekter også.

Ulempene med tidligere oppstartserfaring

Forskning viser at ulempene med å ha tidligere oppstartserfaring når en ny virksomhet skal etableres først og fremst er:

 1. Suksess syndrom
 2. Sterke nettverksbånd
 3. Ensidighet eller skylapper

Suksess syndrom

Suksess syndromet vil si at entreprenøren blir blindet av tidligere suksesser og tar det som en selvfølge at suksessen skal fortsette i den nye etableringen. Dette kan medføre at man overvurderer sin egen kompetanse og undervurderer konkurrentene.

Sterke nettverksbånd

Å ha et etablert nettverk er en fordel, men det er en ulempe hvis man bruker for mye tid på å «pleie» det gamle nettverket i stedet for å utvide det nye. Ofte kan entreprenøren føle seg pliktig til å bruke det eksisterende nettverket på grunn av tidligere historie. At man for eksempel har fått gode priser eller utvidet kreditt tid. Parten som ga disse fordelene kan forvente at de blir benyttet i den nye etableringen.

Ensidighet og skylapper

Entreprenørens tidligere erfaring med oppstarter kan føre til at entreprenøren tror at han/hun kan håndtere alle utfordringer som kan oppstå i den nye etableringen. Dette kan føre til at entreprenøren ikke makter å se ting på en ny måte, og går med skylapper. Går entreprenøren for eksempel inn i en beslektet bransje og tror kunnskapen fra den forrige etableringen er overførbar kan entreprenøren gå glipp av muligheter og håndtere situasjoner på en dårlig måte. Ved å handle på denne måten kan etablereren komme på etterskudd å miste et eventuelt konkurransefortrinn.

Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjellerEntreprenør egenskaper (ferdigheter og evner) >>Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen du tar? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Entreprenørskap
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Seriegründer / serieentreprenør
 • Entreprenør egenskaper (ferdigheter og evner)
 • Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen du tar?
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Effectuation eller Causation tilnærming?
 • Entreprenørprosessen
 • Lean – Startup
 • Fra ide til beslutning
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet