Domene og webhotell fra OnNet.no

En prosess kan beskrives verbalt, som denne:

Prosess: Koke kaffe

  • Tapp vann i kaffekannen
  • Skru på kokeplaten
  • Er det kaffe igjen?
    o Hvis ja: Ha på kaffe når vannet koker
    o Vent 5 minutter
    o Hell kaffe i kopp
  • Hvis ikke: riv deg i håret

Her er det en beslutningssituasjon i prosessen (er det kaffe igjen?). I en prosess kan det være mange slike, med forskjellig rekke av oppgaver avhengig av utfallet av beslutningen. En verbal beskrivelse kan derfor fort bli uoversiktlig. Dette er grunnen til at man gjerne bruker forskjellige beskrivelsesteknikker for å beskrive hva som skjer i prosessen.

Prosesskart – et visuelt bilde av prosessen

Når man skal starte utviklingen av en verdiskapningsprosess lønner det å starte med å tegne et overordnet prosesskart som viser hvilke hovedprosesser som inngår i verdiskapningsprosessen du ønsker å skape.

Når du har et overordnet bilde av hovedprosessene og samhørighetsforholdene mellom dem, gjelder det å få mer “kjøtt på bene” gjennom å gå dypere inn i hovedkartet og tegne opp mer detaljerte prosesskart av hver enkelt kjerne-, støtte- og styringsprosess som inngår i verdiskapningprosessen. Disse bør organiseres i en prosesspyramide, hvor vi skiller mellom strategiske-, taktiske-, og operasjonelle prosesser i tillegg til å definere alle kritiske kjerne-, støtte- og styringsprosesser.

For å få oversikt må vi beskrive hva som foregår. I en spiserestaurant er det mange ulike aktiviteter og man kan fort miste oversikten. Et prosesskart hjelper oss å få oversikt over prosess systemet til virksomheten og enkeltprosessene i prosess systemet. Et eksempel på prosesskart for en restaurant finner du under.

prosesskart

Ved hjelp av prosesskart kan vi bygge opp detaljerte beskrivelser av kompliserte prosesser. 

I Business Process management arbeider man med_

dokumentasjon av prosesser, måling av effektiviteten og kontinuerlig forbedring.

Istedenfor å se på virksomheten som en samling av ulike funksjonsområder, går prosessledelse ut på få ledere og ansatte til å fokusere på hvordan hvordan oppgavene utføres, hvordan oppgaver overføres fra en enhet til en annen, og hvordan enhetene samlet sett bidrar til oppgaveløsningen. Prosessledelse innebærer at ledere og ansatte kjenner arbeidsprosessene og ser dem som sentrale enheter i organisasjonen.

Arbeidsmetode for prosessutvikling

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.