Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Porter (1980) sine konkurrentstrategier er den mest brukte forretningsstrategi modellen og er et alternativ til Miles og Snows generiske forretningsstrategier. Teorien kan også brukes i kombinasjon med den.

Hva forteller Porter`s konkurrentstrategi oss?

Porter`s tre generiske konkurrentstrategier forteller:

“forteller hvordan virksomheten har tenkt å møte konkurransen og konkurrentene innenfor sine forretningsområder og markeder for å oppnå varige konkurransefortrinn”.

Varige konkurransefortrinn skapes i følge Porter av:

måten virksomheten velger å posisjonere seg overfor 5 ulike konkurransekrefter


“Five forces” avgjør valg av konkurrentstrategi

Disse konkurransekreftene og relasjonene mellom er selve kjernen i Porters “5 force model som viser hvordan virksomheten skaper varige konkurransefortrinn gjennom å posisjonere seg strategisk i forhold til 5 ulike konkurransekrefter. Fem konkurransekrefter som er vist i modellen under. Disse fem konkurransekreftene utgjør konkurrentanalysen eller “five forces” som han selv kaller analysen.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss