Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Markedet for produksjonsfaktorer omfatter alle produksjonsfaktorene som inngår i bedriftens verdikjede. Med produksjonsfaktorer menes:

De faktorene man trenger for å produsere økonomiske goder

Produksjonsfaktorene man trenger for å produsere økonomiske goder kan deles opp i to hovedgrupper; Kapital og arbeid.

Disse hovedgruppene kan så deles inn i mindre undergrupper:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss