Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 22 artikler om Markeder

Markedet for produksjonsfaktorer omfatter alle produksjonsfaktorene som inngår i bedriftens verdikjede. Med produksjonsfaktorer menes:

De faktorene man trenger for å produsere økonomiske goder

Produksjonsfaktorene man trenger for å produsere økonomiske goder kan deles opp i to hovedgrupper; Kapital og arbeid.

Disse hovedgruppene kan så deles inn i mindre undergrupper:

Arbeid deles vanligvis i:

1. Manuelt arbeid
2. Know – how (ekspertise)
3. Organisasjonen

Kapital deles opp i:

1. Realkapital
2. Produserte produksjonsmidler

Disse produksjonsfaktorene brukes i bedriftens verdiskapningprosess og kan illustreres slik:

Som det går frem av illustrasjonen over skaper bedriften verdiene de lever av ved å produserer produkter eller tjenester som er verdt mer enn de ressursene som forbrukes under produksjonsprosessen.

De produksjonsfaktorene bedriften trenger for å skaffe seg produksjonskapasitet kjøper de fra eksterne leverandører og ansatte i bedriften. Markedet for produksjonsfaktorer er med andre ord markedet for arbeidskraft, produksjonskapital, energi, råvarer, maskiner og lignende. Bedriftene opptrer som kjøpere og husholdningene som selgere på arbeidsmarkedet. I kapitalmarkedet opptrer banker, børsen, investeringsselskaper o.l. som selgere og bedrifter og andre organisasjoner som kjøpere. Alt en bedrift trenger for å kunne produsere en vare eller tjeneste er en produksjonsfaktor, og må kjøpes. Prisdannelsen på dette markedet for produksjonsfaktorer vil ofte være vesentlig forskjellig fra prisdannelsen på markedet for varer og tjenester.

Ser vi på markedbegrepet ut i fra et makroperspektiv, kan vi forklare markedbegrepets ut i fra de økonomiske bytteprosessene som skjer i samfunnet. Velger man et slikt utgangspunkt kan vi si at markedet (samfunnet) består av to økonomiske prosesser. En strøm av real økonomiske goder og en strøm av pengeøkonomiske goder. Sammenhengen mellom disse økonomiske prosessene er vist i illustrasjonen under.

Tegnforklaring:

Rød strøm = Real økonomiske strømmer
Blå strøm = Pengeøkonomiske strømmer

Som det går frem av illustrasjonen over består markedet av to bytteprosesser – de real økonomiske godene skaper forskjellige former for pengeøkonomiske goder, som igjen brukes på real økonomiske goder, som igjen skaper pengeøkonomiske goder. Markedet består med andre ord av en spiral av to økonomier som gjensidig påvirker hverandre.

Med real strømmer mener vi varer og tjenester. F.eks. ved at husholdningene yter sin arbeidskraft til bedriftene og får tilbake varer og tjenester. Pengestrømmene kan være så mangt. Et eksempel på en pengestrøm er når husholdningene får lønnen sin fra bedriften, som de bruker til å betale de varene og tjenestene de kjøper. I praksis betyr dette at pengesiden i økonomien alltid vil være et speilbilde av realøkonomien, og at realøkonomien vil være det som avgjørende samfunnets behovsdekning og velferd.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markeder

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MarkedskartleggingMarkedet for varer og tjenester >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedskartlegging
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Homogene og hetrogene produkter (marked)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Tosidig / flersidig marked
 • Tosidige online-markeder
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Markedsstrukturer i tosidige markeder
 • Potensielle fallgruver ved analyse av tosidige markeder
 • Markedets livssyklus
 • Markedssynergier
 • Markedsendringer