Series: Samfunnsutvikling

En gjennomgang av hvordan samfunnet har utviklet seg de siste 10.000 årene og hva som driver denne utviklingen.

produktlivsyklus

Fra preindustrielt til postindustrielt samfunn

Denne artikkelen er del 4 av 19 artikler i om Digitalisering

Denne artikkelen er del 1 av 13 artikler i om Samfunnsutvikling

Dagens post-industrielle samfunn kalles populært bare for “informasjonssamfunnet”, noe som skyldes at rå muskelkraft eller energi ikke lenger er det avgjørende. Det avgjørende er i dag informasjonen vi er i besittelse av, og hvordan vi behandler informasjonen.

Les mer
paradiigme

Paradigme og paradigmebetraktninger

Denne artikkelen er del 2 av 7 artikler i om Forskningsperspektiv

Denne artikkelen er del 8 av 13 artikler i om Samfunnsutvikling

Denne artikkelen er del 10 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 10 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Paradigme er vår holdning til eksisterende kunnskap, og er bygd inn i alt vi gjør. Vi kan si at et paradigme er den dominerende arbeids- og tenkemåten innen en vitenskap i en bestemt periode.

Les mer
Bølgeteori

Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori

Denne artikkelen er del 4 av 20 artikler i om Innovasjon

Denne artikkelen er del 2 av 20 artikler i om Vekst

Denne artikkelen er del 1 av 6 artikler i om Den industrielle revolusjonen

Denne artikkelen er del 9 av 13 artikler i om Samfunnsutvikling

Hvorfor utvikler økonomien, næringslivet, samfunnslivet og mediene seg i bølger? Svaret på hvorfor så vel Internett som næringslivet, økonomien og næringslivet utvikler seg i bølger finner vi i bølgeteorien.

Les mer