Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Læring foregår som en kontinuerlig prosess gjennom hele livet. Resultatet av læringen er at vi tilegner oss ny kunnskap eller at vi anvender gammel kunnskap på en ny måte. Full effekt av læringen får vi ikke før det er omsatt til praksis.

Hva er erfaringslæring?

Erfaringslæring, eller “Learning by Doing“, er kort sagt forståelsen av at vi lærer fra opplevelser og erfaringer på samme måte som vi lærer gjennom å lese bøker eller høre på forelesninger eller liknende. Dette er jo egentlig en selvfølge – vi lærer hele tiden og hele livet. Faktisk mener mange at erfaringslæringen er vel så viktig som den boklige læringen.

Erfaringslæring er å gjøre noe aktivt, og bli utsatt for konsekvensene av handlingen. Erfaringslæring skapes gjennom å gjøre jobben igjen og igjen over tid. Erfaringene vi gjør danner grunnlag for handling, nye spørsmål og nye erfaringer. 

Erfaringsbasert læring baserer seg på både:

  1. praktisk kunnskaper
  2. ferdigheter knyttet til de teknikker vi benytter i arbeidet

Den praktisk kunnskapen som også omfatter klokskap tilegner vi oss gjennom å handle og samarbeide med andre i og utenfor organisasjonen. Teoretisk kunnskap handler om hva vi skal gjøre, mens praktisk kunnskap handlere om hvordan vi gjør det, og ferdigheter om omhandler når vi skal gjøre det (Hoel, 2013).

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg