Domene og webhotell fra OnNet.no

Læring foregår som en kontinuerlig prosess gjennom hele livet. Resultatet av læringen er at vi tilegner oss ny kunnskap eller at vi anvender gammel kunnskap på en ny måte. Full effekt av læringen får vi ikke før det er omsatt til praksis.

Hva er erfaringslæring?

Erfaringslæring, eller “Learning by Doing“, vil si lærdommen vi gjør oss gjennom egne opplevelser og erfaringer istedenfor fra en bok eller høre på forelesninger eller liknende. Mange mener at erfaringslæringen er vel så viktig som den boklige læringen.

Erfaringslæring er å gjøre noe aktivt, og bli utsatt for konsekvensene av handlingen. Erfaringslæring skapes gjennom å gjøre jobben igjen og igjen over tid. Erfaringene vi gjør danner grunnlag for handling, nye spørsmål og nye erfaringer. 

Erfaringsbasert læring baserer seg på både:

  1. praktisk kunnskaper
  2. ferdigheter knyttet til de teknikker vi benytter i arbeidet

Den praktisk kunnskapen som også omfatter klokskap tilegner vi oss gjennom å handle og samarbeide med andre i og utenfor organisasjonen. Teoretisk kunnskap handler om hva vi skal gjøre, mens praktisk kunnskap handlere om hvordan vi gjør det, og ferdigheter om omhandler når vi skal gjøre det (Hoel, 2013).

Mens teoretisk kunnskap oftest formidles og tilegnes gjennom tekster, er praktisk kunnskap og ferdigheter kroppslig, og forutsetter personlig erfaring.

Det er vanskelig å lære seg å klippe håret gjennom å lese en bok. Slik er det med all læring av ferdigheter og praktiske kyndigheter. For å bli en dyktig frisør må frisør læringen øve seg i å klippe. Samtidig må de se forskjellen på hva mesteren får til og hva de selv klarer. Dette er en komplisert form for læring. En må observere forskjeller og reflektere over hvorfor det er forskjellig. Samtidig må vi finne ut hva vi skal gjøre med det vi ser.

Deweys filosofi – “Learning by Doing”

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.