Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 17 artikler om Barneoppdragelse

Foreldre flest synger for barnet sitt – i hvert fall av og til. Dette bør de gjøre mer. Som vi allerede har vært inne på bør vi starte med å synge for barnet lenge før det blir født, da dette gir barnet en rekke positive fordeler som bare forsterkes etter fødselen.

Goboken oppsummerer de viktigste fordelene med å synge for babyen slik:

Sang forbereder barnets eget språk

Sang er en spesiell type tale. Sanger og rim har en egen signatur og «bøyninger» av morsmålet, noe som forbereder barnets øre, stemme og hjerne for språket. 

Sanger styrker også barnets evne til å tenke i ord, og det å lytte til sang og rim, utvikler begge hjernehalvdeler parallelt. Ordene og rytmen i sangen skaper også assosiasjoner vi benytter oss av i andre sammenhenger og forbedrer dermed vår evne til å se helheten og strukturen.

Konsentrasjonen øker også ved at barnet må konsentrere seg for å huske både tekst, rytme og melodi. Vi husker også en tekst raskere når den synges.

Barnet liker mye bedre å høre på deg enn på radioen

Barns reagerer forskjellig på levende og innspilt musikk. Favoritten deres er når mor og far synger for dem. Et godt tips her er å bytte ut et navn i sangen med barnets navn. Sangen blir da mer personlig og barnet får et større eierskap til sangen. Noe som også påvirker barnets selvfølelsen positivt.

Kombinerer vi dette med bevegelser, lærer barnet balanse, koordinasjon og rytme

Musikk og bevegelser hjelper også motorikken i gang – barn danser, hopper og spretter når de synger, spiller eller lytter til musikk.

Når vi synger vi for barnet, bør vi legge til noen enkle bevegelser, eller litt vugging og dans, slik at barnet også får kjennskap til og trent på rytme, balanse og koordinasjon. Sanger med bevegelse hjelper dessuten barnet å lære sangene raskere og å forstå mer av teksten.

Kjente sanger og din kjente stemme gir barnet trygghetsfølelse

Sang er et viktig redskap for å få barnet til å roe seg ned når det nærmer seg leggetid. Gjenkjennelsen i sangene og tryggheten i den kjente stemmen din, gir barnet ro. Selve ritualet med godnattsang er også betryggende.

Sang setter følelsene i sving hos begge

Vuggesang er den ultimate omsorg og et hverdagsrituale som skaper gode følelser både hos den som synger og den som lytter. Det er også en videreføring av tradisjoner, for har man blitt sunget for selv, er det stor sjanse for at man selv synger for egne barn. Og helst de samme sangene, for de husker man jo best, samtidig som man har et godt forhold til dem.

Sang skaper spesiell kontakt med barnet

Vuggesang gjør mer enn å bare få barnet til å sove. Musikken bygger bro mellom generasjonene. I musikken møtes dere, og dette frirommet er viktig for både foreldres og barns psyke. Voksne er mer alvorsfylte enn barn, men musikken vekker lekelysten og minner oss på hvordan det er å være liten.

Barnet elsker stemmen din – uansett hvor fin eller falsk den er

For barnet er det gjenkjennelsen i sangene og tryggheten i den kjente stemmen din som betyr noe, enten du mykt synger «So ro, Lillemann», eller trykker til med Kaizers eller Valdres-marsj.

Musikk gir gode opplevelser

Å lytte til musikk gjør godt. Et hjem fylt med musikk gir god stemning, gode relasjoner og gode minner. Det er ingen nedsider ved å introdusere barn for musikk tidlig i livet, så lenge lyden ikke er for høy og musikken ikke er for bråkete for små ører. Musikk har også vist seg å være smertestillende, så når barnet har slått seg, eller er sykt, kan det gjøre ekstra godt med en rolig sang- eller musikkstund på fanget.

Kilde:

 • https://blogg.goboken.no/sprak-og-lesing/syng-syng-syng/
 • https://blogg.goboken.no/blogg/dette-gjor-musikk-med-barnet-ditt/
Du leser nå artikkelserien: Barneoppdragelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Start å lese tidlig for barnetKulturens betydning i barneoppragelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Barneoppdragelse: Oppdragelse av barn
 • Barneoppdragelse – fra 1500 tallet og frem til idag
 • Barneoppdragelse under svangerskapet
 • Baumrinds oppdragelsesstiler
 • Start å lese tidlig for barnet
 • Syng for barnet ditt
 • Kulturens betydning i barneoppragelse
 • Hvilke verdier ønsker du å lære ditt barn?
 • Grensesetting i barneoppdragelse
 • Å være en god rollemodell for barnet
 • Ros og belønning i barneoppdragelse
 • Straff og sanksjoner i barneoppdragelse
 • Hvordan få et smart barn?
 • Smarte barns kjennetegn
 • Problemer intelligente barn møter
 • Barnehagealder : – Hvor gammel bør barnet være?
 • Kostholdsråd til deg som har stomi
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.