Domene og webhotell fra OnNet.no

Kapasitetskostnader

Alle bedrifter som skal starte produksjon/salg av noe, vil pådra seg kostnader i forbindelse med å skaffe seg produksjon- og salgskapasitet Det er umulig å produsere noe hvis man f.eks. ikke har produksjonslokaler eller mangler nødvendig utstyr. De kostnadene som påløper for å skaffe seg produksjons- eller salgskapasitet kalles kapasitetskostnader og kan inndeles i tre ulike dimensjoner:

1. Fysisk kapasitetskostnader
– f.eks. bygninger, inventar og maskiner

2. Organisatorisk kapasitetskostnader
– feks. ledelse, administrasjon og salgsapparat

3. Finansielle kapasitetskostnader
– f.eks. pantelån og egenkapital (Boye-89).

Faste kostnader

Et annet kjennetegn ved kapasitetskostnadene er at de vil påløpe uansett om kapasiteten utnyttes eller ikke. Går f.eks. maskinene på «halv maskin» får man ikke tilbake halvparten av pengene vi betale for maskinene. Man får heller ikke halvert husleien man må betale for de lokalene en holder til i. Kostnadene varierer med andre ord i prinsippet ikke med produksjonsmengden. De blir derfor i bedriftsøkonomisk terminologi kalt for faste kostnader.

De kostnadene som oppstår i forbindelse med utnyttelse av kapasiteten, kalles variable kostnader.

Fremstilt i et diagram vi de totale faste kostnadene til se slik ut:

Ser vi på hvor mye de faste kostnadene vil fordyre hvert enkelt produkt, vil en oppdage at kostnaden pr.enhet vil bli mindre jo større produksjonen eller salget blir. Det skyldes at det blir flere enheter å fordele kostnadene på. Hvordan de faste enhetskostnadene vil utvikle seg i forhold til produksjonsmengden kan illustreres slik:

Faste kostnadene regnes ut slik:

   Sum kostnader(STK)
– Variable totale kostader (VTK)
= Faste totale kostnader (FTK)

Faste enhetskostnader (FEK)

Faste enhetskostnader regnes ut slik:

  Sum enhetskostnader (SEK)
– Variable enhetskostnader (VEK)
= Faste enhetskostnader (FEK)

Vanligvis skiller vi mellom følgende typer av faste kostnader:

  1. Sprangvise faste kostnader
  2. Reversible og irreversible faste kostnader
  3. Bedriftsbetingede/stillstans kostnader

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss