Domene og webhotell fra OnNet.no

Mer enn digital markedsføring

Den siste orienteringsretningen innenfor markedsføring er verdi- og samfunnorientert markedsføring, og kom med den digitale revolusjonen. Denne formen for markedsføring kalles derfor ofte for digital markedsføring, uten at dette begrepet på noen måte dekker det som legges i verdi- og samfunnsorientert markedsføring. 

Begrepet digital markedsføring dekker bare bruk av digitale markedsføringsteknikker og -kanaler i markedsføringen og ikke det faktum at kunden ikke lenger bare kjøper produkter som skal dekke behov og løser problemer de har. De kjøper idag først og fremst forventninger knyttet til sosial identitet, livsstil, resultater og opplevelser når de kjøper ett produkt eller en tjeneste.

Verdibasert markedsføring

Dette krever igjen en helt annen tenkning enn den behovsorienterte markedsføringen som all markedsorientert markedsføring er tuftet på. Produktene vi kjøper er idag sosiale symboler som skal fortelle folk vi møter:

“Hvem vi er, hva vi står for og hva vi er verdt!”

Svaret på disse tre spørsmålene forteller omverden vår sosiale identitet. Produktene vi kjøper idag er derfor i stor grad sosiale symboler som skal fortelle omverden vår identitet.

Omdømme og merkevarebygging har derfor idag blitt et eget konkurransevirkemiddel på linje med produkt, pris, distribusjon og påvirkning. Dette er markedsføringsteknikker som tar sikte på å gi et merke et identitet og knytte verdier kundene ønsker å assosiere seg med til selve merket.

Viral markedsføring

Viral markedsføring er et nytt begrep som har dukket opp i kjølvannet av fremveksten av de sosiale mediene, men er egentlig ikke noe annet en spesifisering av den generelle “jungeltelegrafen” eller “Word-Of-Month” som er en av de eldste markedsføringsteknikkene vi kjenner til. Istedenfor å omtale hvordan et rykte spres gjennom sosial omgang folk imellom (to-steg hypotesen), tar viral markedsføring for seg hvordan et budskap  gratis kan spres som ild i tørt gress gjennom delinger, likes og kommentarer i sosiale medier.

Denne formen for markedsføring stiller imidlertid helt andre krav og forståelse hos dem som utvikler budskapet enn det som stilles når vi skal skrive en tradisjonell annonsetekst som er en monolog fra annonsøren til kunden eller bestefall en dialog gjennom direkte markedsføring eller andre markedsføringsteknikker som legger opp til å skape en toveis-kommunikasjon (dialog) med mottakerne. Viral markedsføring er ikke en dialog, men triologi, hvor kommunikasjonen kjennetegnes av å være “mange-til-mange” kommunikasjon mellom minst 3 likeverdige parter.

Samfunnsorientert markedsføring

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss