Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 8 av 26 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For markedsorienterte bedrifter på 2000-tallet er det nødvendig å framstå som ansvarlige samfunnsaktører.

Kundene stiller nemlig stadig større krav. De vil ikke bare ha kvalitet – de vil også være sikre på at varene er produsert på en etisk og miljømessig forsvarlig måte.

I takt med at det går opp for stadig flere at klimaendringene er reelle og at vi vil få katastrofale problemer i fremtiden hvis vi ikke gjør noe med utslippene og forurensningen gjør at såvel samfunnet som kunden stiller stadig strengere krav til måten produktene blir produsert, distribuert og solgt på. 

Å bruke barnearbeidere, korrupsjon og andre uærlige virkemidler for å skaffe seg konkurransefortrinn er heller ikke sosialt akseptabelt noe sted i verden og stiller igjen stadig sterkere krav til virksomhetene.

De ansatte har også fått langt større makt, både gjennom fagforeningene og lovgivningen, men også som et resultat av avhengigheten av deres kompetanse i mange tilfeller. I tillegg stiller myndighetene stadig større krav til den enkelte bedrift om å tilrettelegge for svake parter og ta hensyn som det var uhørt å snakke om for 30 år siden.

Mange bedrifter gir støtte til idretts- og kulturlivet og til ulike andre samfunnsnyttige og sosiale tiltak og prosjekter. Dette er også en måte å ta samfunnsansvar på. Samtidig bidrar et slikt samfunnsengasjement selvsagt til et positivt omdømme.

Denne form for markedsføring kaller vi for samfunnsorientert markedsføring og er ingen egen markedsføringsretning, men kommer som et tillegg til den markedsføringsorienteringen virksomheten ellers har valgt.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Markedsorientert markedsføringMarkedsføring i et større perspektiv >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Nettverksmarkedsføring