Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 6 av 6 artikler om Gründerens suksesskriterier

    Denne artikkelen er del 9 av 22 artikler om Gründerskolen

De fleste har opplevd å få en god ide som du tror kan gjøre deg rik og berømt. Disse ideene kommer når du minst forventer det: – hjemme, på jobb, på tur med hunden eller på ferie.

Din første tanke er at dette er det behov for. Du drømmer om å starte for deg selv, være herre i eget hus og tjene masse penger. I løpet av året kan få mange slike ”syn”. De fleste slår disse ideene fra seg med en gang. Noen går litt lenger og tenker ”Ja det hadde vært noe” og leker litt med tanken, kanskje i noen timer eller til og med i noen dager. De færreste går til det skritt å realisere sin ”forretningsidé”.

De som går videre har mange store utfordringer å overvinne, og sjansen for at de gir seg før drømmen er realisert er stor. Entreprenørens stahet og pågangsmot er i denne fasen det avgjørende. Lar du skeptiske ”bedrevitere” styre deg, vil det ikke ta lang tid får du oppgir hele forretningsideen din – før du i det hele tatt har funnet ut om den er levedyktig eller ikke.

Å realisere en forretningside er en lang og krevende vei, preget av usikkerhet og motgang, men følger du denne artikkelserien vil vi guide deg igjennom denne prosessen og hjelpe deg å styre unna de største farene underveis.

For å gjøre denne lange kronglete veien litt mer oversiktlig har vi valgt å dele denne prosessen opp i flere mindre faser underveis.

etableringsprosessen

Vi vil her fremstille entreprenørprosessen som en “Stage-gate” modell, hvor prosessen fremstilles som en lineær prosess, bestående av faste trinn man må bevege seg igjennom.

For å gjøre oversikten enklest mulig har vi delt entreprenørprosessen opp i tre hovedfaser, hvor hver enkelt fase igjen kan deles opp i tre mindre faser, slik at vi til slutt totalt ender opp med 9 faser:

 • Fase 1: Fra ide til beslutning
 • Fase 2: Fra beslutning til etablering
 • Fase 3: Fra etablering til vekst

Fase 1: Fra ide til beslutning

Denne fasen kan deles opp i tre mindre hovedfaser:

 1. Idefasen
 2. Research fasen
 3. Beslutningsfasen

Idefasen – Ethvert entreprenørprosjekt må bygge på en unik forretningsidè. En idè om hva man skal holde på med, hvilken behov og problemer vi skal løse for kundene, hvilken opplevelse skal vi gi kundene og hva skal gi konseptet konkurransefortrinn i markedet. Uten en skikkelig gjennomtenkt og gjennomarbeidet forretningsidè er man nærmest dømt til å mislykkes viser erfaringen.

Research fasen – Når vi sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til våre ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.

 • Hvem er kundene, konkurrentene, leverandørene og hvilke interessenter har interesser av å påvirke prosjektet?
 • Hvilke forventninger og krav har de?
 • Finnes det lover, regler eller tekniske hindringer som stopper prosjektet?

Før vi kan gå videre med forretningsidèen må vi derfor gjennomføre en grundig fsituasjonsanalyse som omfatter alle aktørene som vil ha interesse av å påvirke forretningsideen, hvor aktørenes svake og sterke sider blir kartlagt, samtidig som vi avdekker hvilke muligheter og trusler som finnes i dette markedssystemet.

Beslutningsfasen – Når vi har kartlagt situasjonen og mulighetene er neste oppgave å ta en beslutning om vi skal gå videre med ideen eller ikke. Før vi kan gjøre det må vi foreta en risiko- og konsekvensanalyse for å avdekke hvor stor riskoen for å feile er og hva som vil bli konsekvensene hvis vi feiler. Samtidig som vi må avklare familiesituasjonen, da det er umulig å starte eget firma uten familiens ubetingede støtte.

Fase 2: Fra beslutning til etablering

Også denne fasen kan deles opp i mindre del-faser:

 • Planleggingsfasen
 • Partnerfasen
 • Kapitaliseringsfasen

Planleggingsfasen – Det heter seg at halve hemmeligheten til suksess, er å unngå å gjøre kjente feil. Det ligger mye sant i dette uttrykket. Det er dessuten billigere å gjøre feilene på papiret, hvor du kan gå tilbake og korrigere feilen, istedenfor i det virkelige liv hvor konsekvensene av dårlig planlegging kan være katastrofale.

Partnerfasen – Ingen kan gjøre alt alene. Alle trenger hjelp fra noen som kan hjelpe oss på områder vi mangler kompetanse og erfaringer. Samt ulike partnere som kan bistå oss underveis på ulike måter og gjøre jobben vår enklere og mer realistisk. Utfordringen er bare å finne disse partnerne og få dem til å forplikte seg til å hjelpe oss.

Kapitaliseringsfasen – Når vi har planene for etableringen klar og skaffet oss de nødvendige partnerne, er neste store utfordring å skaffe kapitalen som prosjektet krever. Kapitaliseringsfasen er for mange entreprenørprosjekter den vanskeligste fasen. Kun et fåtall av entreprenørprosjektene som påbegynnes klarer å skaffe kapitalen som kreves for at de skal kunne gjennomføres. Vi kommer derfor til å se grundig på hvordan man bør gå frem for å skaffe seg de investorene og den kapitalen som prosjektet krever. 

Fase 3: Fra etablering til vekst

Selv om mange av spørsmålene i denne fasen allerede er besvart i de foregående fasene, samtidig som det ofte er mer hensiktsmessig å registrere selskapet før vi begynner på kapitaliseringfasen, har vi allikevel samlet disse punktene i denne delen av entreprenørfasen

Før vi kan starte opp må vi skaffe en rekke ting og vi må lære de som skal jobbe sammen med oss hvordan jobben skal gjøres. I denne fasen begynner alle de tusen praktiske tingene som må gjøres og komme på plass raskest mulig.

Når selskapet til slutt er lansert starter den kritiske driftsfasen som ofte skaper store problemer for grundere og entreprenører som ikke har planlagt skikkelig. Her trengs det gode systemer for ordrebehandling, lagerstyring, fakturering, økonomistyring, investeringer, likviditet, klager, kundeservice osv. 

Disse fasene vil vi ta for oss i detalj i de påfølgende artiklene.

Andre modeller

Denne lineære modellen er mye kritisert, da ikke alle entreprenørprosesser går igjennom alle 9 fasene og ikke alltid i denne rekkefølgen. Den gir allikevel et godt bilde av hvilke oppgaver som må løses på hvert enkelt logiske steg i etableringsprosessen.

En annen lignende modell som kan benyttes er den lineære innovasjonsmodellen. En tredje modell er Lean-startup modellen som vi vil ta for oss i neste artikkel.

Du leser nå artikkelserien: Gründerens suksesskriterier

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
    Andre artikler i serien er: 
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Halve oppskriften til suksess er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil
 • Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon
 • Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Entreprenørprosessen
 • Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Effectuation eller Causation tilnærmingLean – Startup >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Seriegründer / serieentreprenør
 • Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen du tar?
 • Entreprenør- og grunderegenskaper
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Effectuation eller Causation tilnærming
 • Entreprenørprosessen
 • Lean – Startup
 • Fra ide til beslutning
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.