Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Praktikere sier gjerne at teorier er for akademikere som aldri har jobbet en eneste dag i sitt liv og som ikke har peiling på hvordan virkeligheten fungerer. Selv om disse praktikerne offisielt er motstandere av disse teoriene bruker de selv en rekke teorier daglig i sitt arbeid. Forskjellen mellom en akademiker og en praktiker er bare i hvilken grad de er bevisst sin teoribruk.

Hva mener jeg med dette? Jo, at den eneste forskjellen er hvor bevisst de er på sin teoribruk. La oss starte med å definere begrepet teori, før vi kommer inn på deres funksjon og på hvilken måte vi alle bruker dem.

Hva er en teori?

teori

En teori er:

et forenklet bilde av virkeligheten

Ettersom en teori er et forenklet bilde av virkeligheten vil ingen teori gi oss et fullstendig bilde av den komplekse virkeligheten vi alle er en del av. Det er heller ikke teorienes formål. Teorienes formål er å gi oss et forenklet bilde av en komplisert verden, slik at vi kan se hvordan viktige årsakssammenhenger (kausalitet) henger sammen, samspiller og påvirker hverandre.


Hvilken funksjon har teoriene?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss