Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 27 artikler om Spørreskjema design

Utforming av spørreskjema ser mange på som mer en kunst enn vitenskap. Man kjenner ingen prosedyrer som automatisk vil gi pålitelige resultater.

Mesteparten av det man vet, er basert på generelle erfaringer. Imidlertid har dette – sammen med endel eksperimenter- ført til at man vet ganske mye om emnet og problemene.

Følger man en prosedyre bestående av følgende ni steg, burde mulighetene for et godt resultat være tilstede:

 1. Ta stilling til intervjuform
 2. Vurdere innholdet i hvert enkelt spørsmål
 3. Hvordan skal resultatet brytes ned
 4. Bestem spørsmålstype
 5. Bestem ordbruken i spørsmålene
 6. Ta stilling til spørsmålsrekkefølgen
 7. Bestem spørreskjemaets form og layout
 8. Utarbeid et foreløpig intervju og test det
 9. Foreta nødvendige forandringer og utform det endelige intervjuet.

Disse kontrollspørsmålene kan sammenfattes til modellen som er vist til høyre.

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hva er et spørreskjema?Databehovet avgjør spørsmålet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et spørreskjema?
 • Spørreskjema design
 • Databehovet avgjør spørsmålet
 • Intervjuform og spørreskjema design
 • Begrepsanalyse
 • Operasjonalisering
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørsmålstyper
 • Antall svaralternativer
 • Spørsmålrekkefølgen i et spørreskjema
 • Ordbruken i hvert enkelt spørsmål (spørreskjema design)
 • Betydningen av presisering av innholdet i et spørsmål
 • Betydningen av svaralternativet “vet – ikke”
 • Betydningen av eksempel i spørsmålstillingen
 • Idealet er objektive spørsmål (spørreskjema design)
 • Innholdet i hvert enkelt spørsmål
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.