Kameratslig / støttende lederstil


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 21 av 41 artikler om Ledelsestiler
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


stottende-stil

«Så flink» stilen, også kalt den kameratslige, støttende og rådgivende lederstilen, åpner for en leder som er vennlig, åpen, tilgjengelig og omsorgsfull, samt viser mer omtanke for sine medarbeidere enn de andre lederstilene.  Lederen viser forståelse, men forklarer samtidig hvorfor oppgaven er viktig og forsøker å engasjere medarbeideren.

Den støttende lederstilen bør brukes ovenfor:

 • Medarbeidere med lav kompetanse til å løse arbeidsoppgavene
 • Medarbeidere med sviktende motivasjon eller som stiller seg uvillige til å utføre dem
 • Arbeidsoppgaver preget av stress og frustrasjon
 • Enkle og kjedelige oppgaver som repeteres igjen og igjen

Medarbeidere med et stort tilknytningbehov trives under denne lederstilen ettersom disse vil motta og oppfatte omsorg og vennlighet som indre tilfredshet. Dette gjør også at denne stilen er gunstig ved svake gruppenormer.

Lederstilen passer best når vi ønsker å bygge lagånd, skape harmoni, øke moralen, øke selvfølelsen, forbedre kommunikasjonen og reparere ødelagt tillit.

Et eksempel på en situasjon hvor en støttende lederstil kan være aktuell er ovenfor medarbeidere som kanskje mot sitt eget ønske har blitt omplassert innen egen organisasjon og som ikke har tilstrekkelig kompetanse til å løse sine nye arbeidsoppgaver eller finner dem uinteressante eller som oppgaver med lav status.

Lederstilen går ut på å skape glade medarbeider og en harmonisk atmosfære som skaper sterke emosjonelle bånd til virksomheten og god kommunikasjon, ved at folk som trives sammen, prater og dermed utveksler ideer og inspirasjon.

En fordel med den kameratslige og støttende lederstilen er at lederen bevarer kontrollen og styringen, samtidig som medarbeiderne mottar et sterkt element av støtte. Med støtte menes i denne sammenheng atferd som styrker personellets motivasjon og holdninger til arbeidet.

For å få til dette kreves en langt større grad av toveiskommunikasjon enn det en instruerende lederstil innebærer. Gjennom dialog, oppmuntring og informasjon skal medarbeideren selv bli motivert og engasjert til å løse oppgavene. Dette åpner for at medarbeideren også har mulighet til å komme med innspill og dermed føle at de bidrar i løsningsprosessen. Selv om det er lederen som her tar beslutningen, gir denne lederstilen allikevel rom for innspill og dialog.

Det sterke fokuset på ros, kan imidlertid føre til at dårlige prestasjoner ikke korrigeres. Lederstilen bør derfor ikke brukes alene. Friheten denne stilen medfører kan gi rom for at dårlig prestasjon ikke forbedres ettersom den enkelte kan tolke dette slik at gjennomsnittlig innsats er akseptert.

Ettersom den kameratslige lederstilen ikke legger opp til at lederen skal komme med konstruktive råd til den enkelte for at man skal forbedre seg må hver enkelt komme frem til dette på egenhånd. På denne måten kan denne stilen styre en gruppe til nederlag. Mange ledere bruker derfor denne stilen i kombinasjon med den “selgende” lederstilen.

Denne kameratslige og støttende lederstil, med høy grad av styring og støtte, er imidlertid ikke hensiktsmessig overfor personell med høy nok kompetanse til å løse arbeidsoppgavene selvstendig. Den er heller ikke den ideelle lederstilen ovenfor godt motiverte medarbeidere, da de ikke trenger masse støtte og motivasjonfremmende tiltak. De er motiverte allerede.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Demokratisk lederstilSelgende lederstil >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Universelle- og situasjonsbestemte type/trekk- og atferdsteorier
 • Type I: Universelle type- og trekkteorier
 • Great Man teorien
 • Teori X og Teori Y – en grunnleggende ledelsesteori
 • Lederegenskaper
 • Type II: Universell atferdsteorier
 • Ledelsesrutenettet
 • Type III: Situasjonsbetinget ledertrekk
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Type IV: Situasjonsbetinget lederatferd
 • Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Lederstilmodell
 • Gründer / entreprenør
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstilen
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Lærere – ikke ledere eller sjefer
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource-leder
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?