Domene og webhotell fra OnNet.no

På bakgrunn av det omgrupperte og justerte finansregnskapet er det nå mulig å foreta en forholdstallanalyse for å kunne foreta en risiko- og en rentabilitetsanalyse. Grunnen til at man bruker forholdstall i slike analyser er at absolutte tall sier lite om underliggende forhold fordi de er kritisk avhengige av størrelsen på virksomheten. Det er naturlig at et stort selskap for eksempel har større driftsinntekter enn et lite – men da har de også større driftskostnader. Dette er grunnen til at absolutte tall bør ses i forhold til noe, slik at selskaper kan sammenlignes uansett størrelse.

Et rammeverk for analyse av forholdstall kan presenteres som i modellen under:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.