Forholdstallanalyse


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

På bakgrunn av det omgrupperte og justerte finansregnskapet er det nå mulig å foreta en forholdstallanalyse for å kunne foreta en risiko- og en rentabilitetsanalyse. Grunnen til at man bruker forholdstall i slike analyser er at absolutte tall sier lite om underliggende forhold fordi de er kritisk avhengige av størrelsen på virksomheten. Det er naturlig at et stort selskap for eksempel har større driftsinntekter enn et lite – men da har de også større driftskostnader. Dette er grunnen til at absolutte tall bør ses i forhold til noe, slik at selskaper kan sammenlignes uansett størrelse.

Et rammeverk for analyse av forholdstall kan presenteres som i modellen under:

regnskapsanalyse modell

Analyse av risiko

Total risiko består av to komponenter – både systematisk og usystematisk risiko (Brealy & Myers, 2003).

I et perfekt kapitalmarked kan den usystematiske risikoen elimineres ved å spre investeringer utover flere selskaper. Da reduseres totalrisikoen til porteføljen og den konvergerer mot den systematiske risikoen etter hvert som antall verdipapirer i porteføljen øker, det vil si risikoen til markedsporteføljen.

I tilfeller der kapitalmarkedet ikke er perfekt, og full diversifisering er vanskelig, vil den selskapsspesifikke risikoen ha en innvirkning på avkastningskravet (Penman 2004).

En metode er å analysere den selskapsspesifikke risikoen i to steg, først gjennomføre en analyse av den kortsiktige risikoen, før den langsiktige risikoen vurderes. Dette krever følgende to regnskapsanalyser:

  1. Analyse av den kortsiktig risiko – en likviditetsanalyse
  2. Analyse av den langsiktige risikoen – en soliditetsanalyse

Tilsammen vil disse gi en oppfatning om den totale kredittrisikoen til selskapet, det vil si den risikoen långivere har for at lånet og rentebetalingen som er avtalt blir helt eller delvis misligholdt.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier