Domene og webhotell fra OnNet.no

Alle endringsprosesser vil skape en rekke ulike reaksjoner før endringen blir akseptert. Dette er helt naturlig.

Drivkrefter og motkrefter i endringsprosessen

Om en organisasjon er istand til å endre seg avgjøres av organisasjonens:

  • Drivkrefter – de kreftene i organisasjonen som forsøker å endre det nåværende.
  • Motkrefter – de kreftene i organisasjonen som vil forsøke å opprettholde det nåværende

For at en endring skal skje i en organisasjon må drivkreftene være større enn motkreftene. Styrkeforholdet mellom driv- og motkreftene avgjør med andre ord om det skjer en endring eller ikke.

I første fase av endringsprosessen er det naturlig at motkreftene føles sterkere enn oppslutningen. Skal en endring skje må vi aktivt stimulere og aktivisere drivkreftene som finnes i organisasjonen og vi må aktivt jobbe med å redusere motkreftene som måtte finnes i organisasjonen.

For å forstå organisasjonens drivkrefter og motstandskrefter må vi forstå hvordan endringen påvirker oss som enkeltindivid, de sosiale relasjonene vi har og forholdet mellom menneskene i og utenfor organisasjonen.

Omstillingskurven – reaksjonsprosessen ved endring

Reaksjonsprosessen, også kalt omstillingskurven, i forbindelse med endringer kan i følge Scott og Jaffe (1998) deler inn i fire faser:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.