Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et kommunikasjonvirkemiddel?

Med kommunikasjonvirkemiddel menes:

Kommunikasjonstiltakene en virksomhet setter i verk for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Disse kommunikasjonsvirkemidlene kalles også for kommunikasjonskanaler og kan grupperes i:

  1. Reklame (markedskommunikasjon ved bruk av massemedia)
  2. Direkte markedsføring (målrettet kommunikasjon mot utvalgte målgrupper for å oppnå en umiddelbar og målbar reaksjon, f.eks. direkte reklame og epostmarkedsføring).
  3. Public relation (presseomtale)
  4. Sales promotion (salgsfremmende tiltak på utsalgsstedet, f.eks. ”sjokkselgere”)
  5. Trade promotion (salgsfremmende tiltak rettet mot mellomleddet, f.eks. kampanjemateriell i kombinasjon med produkt opplæring og trening)
  6. Sponsing (av kjendiser virksomheten ønsker å bli assosiert med og bruke i sin markedsføring)
  7. Sosiale media (påvirkning via bruk av sosiale media, eWOM og viral markedsføring)
  8. Personlig salg (Butikksalg, feltsalg eller telefonsalg)
  9. E-handel
  10. Søkemotoroptimalisering

Hver av disse kommunikasjonskanalene har sine særegenheter, sterke- og svake sider som vi må ta hensyn til å prøve å utnytte gjennom vår virkemiddelbruk. Her viser jeg til min gjennomgang av hvert enkelt av disse virkemidlene for nærmere informasjon om hvert av virkemidlenes særegenheter, sterke- og svake sider. Klikk på en av virkemiddelkategoriene i oversikten over for nærmere informasjon om dette kommunikasjonsvirkemiddelet.

For å avgjøre hvordan virksomheten skal benytte seg av sine tilgjengelige kommunikasjonsvirkemidler må de lage en kommunikasjonsvirkemiddelstrategi.

Hva er en kommunikasjonvirkemiddelstrategi?

En kommunikasjonvirkemiddelstrategi er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss