Domene og webhotell fra OnNet.no

Budsjettet er langt fra det perfekte styringsverktøyet. Det har sine svakheter og dette har det blitt skrevet mye om, men det er viktig å huske at dette gjelder for den private sektoren. Det tradisjonelle budsjettet fokuserer på det administrative i en bedrift. Informasjonen som kommer av bruk av budsjett blir ofte klassifisert som utilstrekkelig, samtidig som informasjonen er vanskelig å bruke for å styre en virksomhet (Bjørnenak, 2003).

Budsjettet er en hjørnestein for ledelsens styring og kontroll i de fleste bedrifter. Budsjetter har flere positive aspekter ved seg, men også negative aspekter som man må ta hensyn til. Denne kritikken er skrevet om virksomheter i den private sektoren. Blant hoved kritikken av budsjettet finner vi fire grunner:

Budsjettet er tidkrevende, ressurskrevende og skaper lite verdi for bedriften

Å sette opp budsjetter er utrolig omfattende og det brukes mye tid og ressurser på denne prosessen (Busch, 1991). Den tradisjonelle utformingen av budsjettet krever bedømmelser på et svært detaljert nivå, noe som kan være svært tidkrevende. Hope og Fraser (2003) hevder at budsjettarbeid tar opptil 20 – 30 % av toppledelsens tid, og en slik tidkrevende prosess fører ofte til at andre aktiviteter nedprioriteres. Tiden og ressursene som bruke på utforming av budsjettet kan i mange tilfeller være større en den verdi bedriften får ut av budsjettet (Hansen m. flere, 2003).

Budsjettet baseres på svake antakelser

Når detaljrikdommen i budsjettet øker vil budsjettet bygge på stadig flere antakelser som er beheftet med usikkerhet (Wallander 1999; Bergstrand 2009). I et marked preget av raske  endringer vil antakelsene budsjettet bygger på og dermed hele budsjettet raskt bli utdatert, ofte før budsjettperioden har startet (Hope og Fraser 2003; Wallander 1999; Prendergast 2000; Hansen et al 2004; Ekholm og Wallin 2000; Wallander 1999).

Spesielt i gode tider har mennesker en tendens til å regne med en jevn forbedring i nøyaktig samme takt som vi har sett de siste årene, og budsjettet blir omtalt som en ren
trendframskrivelse (Wallander 1999). Mennesker har ikke evnen til å forutse trendbrudd, og budsjettet tilfører derfor ikke annen verdi enn å fortelle til de ansatte at de skal fortsette som før. Budsjettet blir derfor kritisert for å tilfører virksomheten lite relevant styringsinformasjon (Wallander 1999; Hope og Fraser 2003).

Budsjetter er ofte barrierer mot forandring

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.