Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien vil du lære hva et behov er, hvilke behov vi har, samt hvilke behov modeller og teorier som finnes
Behov
Photo by Blake Wisz

Hva er et behov?

Et behov er en nødvendighet som er essensielt for vår overlevelsesevne, helse eller velvære. De mest grunnleggende behovene vi har er fysiologiske behov som mat, vann og søvn, mens mer fjerntliggende behov som trygghet, anerkjennelse og selvrealisering er behov vi begynner å streve etter når de fysiologiske behovene er tilfredsstilt. 

Behov er drivkraften bak all menneskelig atferd og motivasjon. Vi blir motivert til å utføre en bestemt atferd fordi vi har et udekt behov som vi ønsker å få dekt. Av den grunn er det viktig at vi vet hva et behov er, hvilke behov vi har og hvilken betydning disse behovene har for vår atferd.

Definisjon -> Behov

En vanlig definisjon av begrepet behov er:

Et behover en følt mangel som er nødvendig for vårt velvære. F.eks. mat og drikke.

Definisjonen sier at et behov er et uttrykk for en mangel i kroppen. Denne mangelen skaper et “sug” etter noe som kan fjerne denne mangelen. Vi kan dermed si at all atferd er et resultat av at vi har et udekt behov. Hva vi får et “sug” etter, kalles “målobjekt“, og er avhengig av hva mangelen (behovet) er.

Behov

Homostaseteori

Likevekstteorien (homostaseteorien) ser på et behov som et uttrykk for en ubalanse i homostasen. En ubalanse som vi bevist vil prøve å bringe i balanse igjen ved å utføre en handling som går ut på å skaffe oss et målobjekt som kan dekke behovet (fjerne ubalansen). Ubalansen (mangelen) er et uttrykk for hvilket  “behov” vi har, mens det vi skaffer oss for å fjerne mangelen er “målobjektet“.

Mangelen som behovet er et uttrykk for vil skape en drift, dvs. et “sug” eller “spenning“, som gir “energi” til å utføre en eller annen handling (atferd). Et behov er dermed noe som skaper en uimotståelig trang etter noe som fører til en handling som skal fjerne (dekke) denne mangelen (behovet). Vi kan dermed si at behovene våre er grunnlaget for alt vi gjør.

Sammenhengen mellom behov, drift og atferd

Behov og motiv

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.