Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Mange innovasjoner er av en slikt type at de ikke passer inn i dagens selskap av ulike grunner. Dette er spesielt tilfelle for disruptive innovasjoner. Ofte kan innovasjonen kreve at organisasjonen må gjøre om hele eller store deler av måten dagens virksomhet er organisert og drives på, innovasjonen kan være for ulønnsom for de dagens kundegrupper eller den passer kanskje ikke inn i dagens forretningsmodell. Årsakene kan være mange, men dette betyr ikke at man ikke kan gå videre med innovasjonen.

Hva er en spinn-off?

En løsning kan være å etablere innovasjonen som en spin-off fra moderselskapet. Med spinn-off menes at vi etablerer et nytt datterselskap fra moderselskapet med en helt egen organisasjonsstruktur, forretningsmodell og verditilbud som er helt adskilt moderselskapet.

Relasjonene mellom moderselskapet og datterselskapet kan, foruten eierskap, bestå av for eksempel patent og/eller kunnskapsoverføring, bruk av morselskapets infrastruktur og laboratorier, deltagelse i markedsføring og salg. Slike selskaper etableres ofte fordi spin-off-bedrifter normalt er mer fleksible og innovative enn moderselskapet.


Fiendtlig spin-off

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss