Domene og webhotell fra OnNet.no

Når vekstmålet og vekststrategien skal velges vil ekspansjonsmatrisen kunne være et effektivt hjelpemiddel, da den klassifiserer hvilke vekstmuligheter virksomheten har på nåværende og nye markeder med nåværende og nye produkter.

Når vi snakker om markedsvekst snakker vi om markedekspansjon eller bare ekspansjon.

Hva er markedekspansjon?

Ekspansjon er:

”å øke antallet produktmarkeder en virksomhet betjener (konkurrerer i)”

Markedekspansjon kan skje på tre måter. Dette ved å gå inn i:

  1. nye geografiske markeder (nye geografiske markeder med eksisterende produkter/tjenester)
  2. nye trinn i vertikal sammenkoblede markeder
  3. nye produkter som ikke er vertikal koblet til de eksisterende (nye produkter i nye eller eksisterende markeder)

Med andre ord:

  1. Internasjonalisering
  2. Vertikal integrasjon
  3. Diversifisering

Ansoff’s Ekspansjonsmatrise

Ansoff’s ekspansjonsmatrisen kan fremstilles slik:

ekspansjonsmatrisen

Matrisen gir oss fire mulig vekststrategier å velge mellom:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.