Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler om Forretningsmål

    Denne artikkelen er del 13 av 18 artikler om Målgruppe

    Denne artikkelen er del 12 av 37 artikler om Markedsplan

    Denne artikkelen er del 25 av 26 artikler om Produkt

    Denne artikkelen er del 10 av 19 artikler om Vekst

Når vekstmålet og vekststrategien skal velges vil ekspansjonsmatrisen kunne være et effektivt hjelpemiddel, da den klassifiserer hvilke vekstmuligheter virksomheten har på nåværende og nye markeder med nåværende og nye produkter.

Når vi snakker om markedsvekst snakker vi om markedekspansjon eller bare ekspansjon.


Hva er markedekspansjon?

Ekspansjon er:

”å øke antallet produktmarkeder en virksomhet betjener (konkurrerer i)”

Markedekspansjon kan skje på tre måter. Dette ved å gå inn i:

 1. nye geografiske markeder (nye geografiske markeder med eksisterende produkter/tjenester)
 2. nye trinn i vertikal sammenkoblede markeder
 3. nye produkter som ikke er vertikal koblet til de eksisterende (nye produkter i nye eller eksisterende markeder)

Med andre ord:

 1. Internasjonalisering
 2. Vertikal integrasjon
 3. Diversifisering

Ansoff’s Ekspansjonsmatrisen

Ansoff’s ekspansjonsmatrisen kan fremstilles slik:

ekspansjonsmatrisen

Matrisen gir oss fire mulig vekststrategier å velge mellom:

 1. Markedspenetrering (inntrengning) – øke markedsandelen i nåværende markeder med nåværende produkter
 2. Produktutvikling – dekke flere behov i nåværende markeder med nye produkter
 3. Markedsutvikling – gå inn i nye markeder med nåværende produkter
 4. Diversifisering – gå inn i nye markeder med nye produkter

1. Markedsinntrenging

Markedsinntrengning er en markedsstrategi vi benytter for forretningsområder og produkter i et modne og konkurransedyktig marked.

Markedsinntrengning vil si at virksomheten forsøker å forbedre sin posisjon i nåværende markeder med nåværende produkter gjennom å forbedre kvaliteten og/eller kvantiteten på markedsinnsatsen. Noe som kan skje på flere måter.

Vekststrategi for markedsinntrengning

Tar vi utgangspunkt i “markedboksen” (se under) kan markedsinntrengning skje gjennom ekspansjon innover eller utover i markedet.

totalmarkeda) Økt markeds andel
En ekspansjon innover i markedboksen betyr at bedriften ønsker å ta andeler fra konkurrentene. F.eks. gjennom økt distribusjons grad, utvikling av nettbutikk, pristilbud, ny emballasje, økt annonsering i media etc.  

b) Økt totalmarked
Dersom bedriften velger å ekspandere ut av boksen, altså gjennom å øke totalmarkedet, kan dette skje på to måter: 

 • øke bruk hos nåværende brukere av produktet
 • tiltrekke nye brukere innen nåværende målgrupper

6 taktikker for en markedsinntrengning strategi

Under presenterer vi seks ulike taktikker vi kan benytte oss av hvis vi velger en markedsinntrenging strategi som vår markedsstrategi:

1. Prisinntrengning

Det eldste trikset i boken er å senke prisen på produktet for å øke etterspørselen etter det. Imidlertid er implikasjonene av prisnedgang mange. Hvis vi slipper prisen, vil margene falle. Noe som krever at økningen i etterspørselen må oppveie de reduserte marginene for å opprettholde samme fortjenestemargin som idag for å unngå at det totale resultatet vil gå ned som et resultat av de reduserte fortjenestemarginene. Prisinntrengning vil også påvirke merkevaren og posisjoneringen på flere måter. Hvilke er avhengig av hvilken posisjon merke satser på å sikre seg. Som du ser er det her mange forhold vi må tenke på før vi kan velge å implementere en prisinntrengning strategi. 

2. Økt markedsinnsats (flere kampanjer)

En annen taktikk for markedsinntrengning er å øke markedsinnsatsen slik at flere blir klar over verditilbudet og dermed kjøper det. Skal økt markedsinnsats skape økt etterspørsel og salg må dette normalt kombineres med andre virkemidler, f.eks. i kombinasjon med et gunstig pristilbud. Har produktet overlegne konkurransefortrinn i forhold til sine konkurrenter kan en slik trekkstrategi for å øke etterspørselen virke ellers ikke.

3. Øke rekkevidden

Istedenfor å velge en trekk-strategi som går ut på å prøve å trekke flere kunder til verditilbudet er en annen taktikk å velge en skyve-strategi, hvor vi heller prøver å skyve verditilbudet på flere kunder ved å gjøre det tilgjengelig for flere.

Selger du f.eks. toalettpapir er det mer effektivt å øke rekkevidden av ditt salgs- og distribusjonsapparat istedenfor å sette ned prisen eller øke markedsinnsatsen. Måten å gjøre dette på er å finne flere kanalforhandlere og kanalpartnere, f.eks. flere dagligvareforretninger som begynner å selge ditt toalettpapir til sine kunder. Finner flere kunder ditt toalettpapir i den dagligvareforretningen de bruker vil også flere velge å kjøpe det uten at du verken trenger å sette ned prisen eller øke markedsinnsatsen.

Trikset her er å holde kanalpartneren motivert til enhver tid å gjøre forretninger med deg. Ved å øke rekkevidden, og ha produktene dine overalt gjennom kanalforhandlere, sikrer du at kunden ikke går glipp av produktet ditt når de står i en beslutningssituasjon  som ditt produkt kan dekke.

4. Øke bruken

Ved å øke bruken av et produkt, kan du øke forbruket og dermed trenge inn i markedet enda mer. Hvis du legger merke til tannkrem reklamen så oppfordrer dem deg til å børste tennene to ganger om dagen. Ikke bare fordi det er mer hygienisk, men børster du tennene to ganger om dagen istedenfor bare en gang, bruker du også dobbelt så mye tannkrem og etterspørselen dobles derfor som et resultat av endrede brukervaner.

5. Tiltrekke konkurranse kunder og forhandlere

The cola wars er det beste eksempelet på å tiltrekke seg konkurranse kunder. Ved å redusere prisen i et gitt område for distributøren eller målrettet mot eksisterende forhandlere av konkurrerende produkter, kan du øke markedsinntrengningen ved å redusere mengden produkter solgt av konkurrerende produkter.

6. Nye brukergrupper og brukerområder

Å oppmuntre ikke-brukere til å begynne å bruke produktet er en tøff oppgave, men ikke umulig. Mindre kjøleskap og mini barer i soverom har tidligere aldri vært normen i våre liv, men etter bruk av produktplassering strategier og øke bevisstheten, har mange begynt å ha mini-barer i soverommene sine og dermed skapt økt etterspørsel.

2. Markedsutvikling

Markedsutvikling er den andre markedsvekststrategien som kan benyttes i Ansoff-matrisen. Markedsutvikling vil si at virksomheten ønsker å øke omsetningen av nåværende produktspekter i nye markeder. Det er tre hovedstrategier for å gjøre dette: 

 • Økt geografisk dekning (f.eks. gå inn i et nytt land)
 • Økt segmentdekning (f.eks. også rette seg mot menn istedenfor bare kvinner)
 • Nye salgs- og distribusjonskanaler (f.eks. netthandel)

For markedsutvikling må du behandle produktet som en ny aktør i markedet. Dermed er det flere faktorer som påvirker markedsutviklingsstrategien til et firma. Hvis produktet allerede har høy merkevarekapital, trenger det muligens bare nye utsalgssteder i det nye markedet (Eksempel – Walmart). Det samme gjelder om produktet er et behovsprodukt og kjent for å være av høy kvalitet. På den annen side, hvis produktet ikke er etablert i ditt nåværende marked, anbefales det ikke å starte en markedsutvikling strategi. Virksomheten bør først etablere seg i eksisterende markeder før de går inn i nye.

Risikofaktoren til en markedsutvikling strategi er også høye. Dette skyldes at virksomheten må gjennomføre store markedsinvesteringer i et nytt marked. Ikke bare må virksomheten annonsere og markedsføre produktet i det nye markedet før kundene vil begynne å kjøpe produktet, men virksomheten må også etablere administrasjon, finne nye salgs- og distribusjonskanaler og kanskje også etablere et nytt produksjonsanlegg i dette markedet for å lykkes.

3. Produktutvikling

Produktutvikling vil si at virksomheten forsøker å bedre sin posisjon i nåværende markeder gjennom å utvikle nye eller forbedre eksisterende produkter. I arbeidet med å fremskaffe nye og mer konkurransedyktige produkter kan dette skje gjennom å følge en av fem hovedstrategier: 

 1. “Første på markedet”
 2. “Følge umiddelbart etter banebryter”
 3. “Nisjestrategi”
 4. Kopiering
 5. Lisensiering

en produktutviklingstrategi er på samme måte som en markedsutviklingstrategi en risikabel strategi. Dette skyldes at produktutvikling innebærer å investere i et helt nytt produkt. Produktet vil også trenge ytterligere investeringer for distribusjon, markedsføring og arbeidskraft. Videre, ved å introdusere et feil produkt som ikke mottar aksept i markedet, kan du påvirke merkevaren din.

4. Diversifisering

En diversifiseringsstrategi medfører at bedriften beveger seg ut på både nye produkt- og markedsområder, altså et steg ut i det ukjente. Vi skiller her mellom

 • Relatert diversifisering – ekspansjonen er rettet mot en ny forretningsaktivitet som er relatert til selskapets eksisterende forretningsaktiviteter
 • Urelatert diversifisering – gå inn i bransjer som ikke har noen åpenlys sammenheng med selskapets eksisterende drift

Dette kan f.eks. gjøres gjennom: 

 1. Egenutvikling (organisk vekst)
 2. Oppkjøp (fusjoner)

Poenget med å studere bedriftens vekst mål og –strategi, er at du raskt og enkelt kan få et bilde av hvilket nivå for innsats bedriften bør legge seg på. Jo større vekst som forventes, jo større bør også satsingen være. Hvilken form og hvilke områder satsingen må omfatte kan vi få en formening om ved å se på hvilken vekststrategi bedriften har valgt for å nå sitt vekst mål.

Du leser nå artikkelserien: Forretningsmål

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << VekstmålLønnsomhetsmål >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmål
 • Omsetningsmål
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Lønnsomhetsmål
 • Forretningsstrategi
 • Du leser nå artikkelserien: Målgruppe

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Marked eller lokalisasjon: – To essensielle målgruppe og vekststrategierMarkedssynergier >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Målgruppe
 • Passiv målgruppe segmentering
 • Målgruppekrav
 • Målgruppevalg
 • Målgruppe beskrivelse
 • Konsekvensene av å endre målgruppe
 • Markedssegmentering
 • Kundelønnsomhet
 • ABC analyse (kundeanalyse av lønnsomhet)
 • Valg og prioritering av nøkkelkunder (A-kundene)
 • Markedsvekst og beregning av vekstpotensial
 • Marked eller lokalisasjon: – To essensielle målgruppe og vekststrategier
 • Ekspansjonmatrisen
 • Markedssynergier
 • Verdsettelse av synergieffekter
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Merkekjennskap og kjennskappyramiden
 • Merkepyramiden
 • Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << VekstmålMarkedsmål pyramiden >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Kundeverdianalyse
 • Markedsplan modell
 • Målgruppe
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Markedsstrategi
 • Markedsstrategien – en forlengelse av forretningsstrategien
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Omdømmestrategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategi
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsessystem
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Salgskanal
 • Multikanalproblemet og multikanalkunder
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Kommunikasjonmiks
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen
 • Du leser nå artikkelserien: Produkt

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << GE McKinsey-matrisenSelementanalyse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Produkt
 • Produktklassifisering
 • Homogene og hetrogene produkter (marked)
 • Substitutter og komplementære produkter
 • Produkttyper (nødvendighets-, daglig-, utvalgs-, spesial-, luksus-, kapitalvarer)
 • Produkthierarkiet
 • 5 Produktnivåer
 • Basis produktet
 • Det konkrete produkt
 • Det utvidede produktet
 • META produktet (merkevare og posisjonering)
 • Det potensielle produktet
 • Service – et tillegg til produktleveransen
 • Opplevelsespyramiden
 • Verditilbud
 • Produktkvalitet
 • Produktets livssyklus
 • Produktsortiment og sortimentpolitikk
 • Emballasje
 • Produktanalyse
 • Produktstrategi
 • Produktkart
 • Portfoliomatrise (BCG matrisen)
 • GE McKinsey-matrisen
 • Ekspansjonmatrisen
 • Selementanalyse
 • Du leser nå artikkelserien: Vekst

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Marked eller lokalisasjon: – To essensielle målgruppe og vekststrategierVekststigen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Vekst og vekstledelse
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Bedriftens livssyklus
 • Vekstfaktorer: – Hva avgjør bedriftens vekst?
 • Kvalitet – en viktig del av vekstbegrepet
 • Vekstmål
 • Vekststrategi
 • Vekststrategien er en del av forretningsstrategien
 • Marked eller lokalisasjon: – To essensielle målgruppe og vekststrategier
 • Ekspansjonmatrisen
 • Vekststigen
 • Organisk vekst
 • Vekst gjennom innovasjon
 • Filialforetak (kjede-eide filialer/egne utsalgssteder)
 • Medlemskjede (frivillig kjede)
 • Franchise & franchisekjede
 • Fusjon og oppkjøp
 • Allianse
 • Vekststrategier for et merke