agenturer.no

Idefasen er starten på en innovasjon og av den grunn ekstremt viktig, enten man er:

  • en grunder som ønsker å starte et eget selskap, eller
  • en leder som har fått i ansvar om å komme opp med en innovasjon for å løse et prekært problem i organisasjonen.

Grunnen for hvorfor man ønsker å komme opp med en innovasjon kan være mange, men uansett hva årsaken måtte være så starter innovasjonsprosessen eller entrepenørprosessen med en god ide som danner grunnlaget for utviklingen og lanseringen av et nytt produkt, tjeneste, prosess, system eller selskap, avhengig av hva innovasjonen og målet måtte være.

Hva slags ide ønskes?

Hvordan ide-fasen vil forløpe er avhengig av hva målet med idegenereringen er. Start derfor ide-fasen alltid med å spørre deg selv følgende spørsmål:

  • Hva slags ide ønsker vi å komme opp med?

Svaret avgjør hvordan ide-fasen angripes. Er du en grunder som ønsker å komme opp med en forretningside som danner grunnlaget for et eget selskap setter dette helt andre krav til ideen enn om målet bare er å komme opp med en forbedring av dagens tungvinte løsning på noe eller en ny produktvariant av en serie av produkter. At vi definerer hva som er målet med ide-fasen anbefales, da dette setter føringer på vår tenking, valg av perspektiv og mulige løsninger.

Dernest bør vi stille oss følgende spørsmål:

  • Hvor radikal eller disruptiv ide ønsker vi å komme opp med?

Dette fordi det krever en helt annen form for tenking hvis målet er å komme opp med en radikal- eller disruptiv innovasjon enn hvis målet bare er å komme opp med en mindre inkrementell innovasjon. Alle kan komme opp med en ide om en inkrementell innovasjon, men å komme opp med gjennomførbare ideer som skaper en radikal- eller disruptiv innovasjon er det svært få som lykkes med. At vi kjenner forskjellen mellom disse grunnleggende formene for innovasjon er viktig i denne fasen for å forstå hvor stor utfordringen er og hvor ressurskrevende det vil være å komme opp med en ide som oppfyller disser kravene.

Annonse

Ideens rammebetingelser

Når du har definert ideens formål og bestemt det for hva slags innovasjon som er målet er neste logiske skritt å se på hvilke rammebetingelser ide-fasen må holde seg innenfor.

Er du en grunder som ønsker å komme opp med en forretningside til ditt selskap er de eneste rammebetingelsene du trenger å tenke på er din kompetanse, kapital og tiden du kan bruke på dette de eneste begrensningene du må tenke på.

Jobber du i en eksisterende bedrift og har som oppgave å lede ide-fasen som skal lede frem til en ny innovasjon er rammebetingelsene som ideen må holde seg innenfor langt flere. Siden alt et selskap er, gjør og sier alltid må bygge opp under selskapets forretningside og visjon, setter forretningsideen og visjonen de mest grunnleggende føringene for hvilke nye ideer det er mulig å lansere. Er målet å komme opp med en inkrementell innovasjon er det også normalt et krav at ideen som leder fremt til innovasjonen er i tråd med selskapets eksisterende forretningsstrategi, da innovasjonen ellers vil kreve at hele virksomhetens strategiske planlegging blir justert i henhold til innovasjonen. Er målet å komme opp med gode endringsideer i forbindelse med en intern endringsprosess, vil ide-fasen bli styrt av formålet og strategien til denne endringsprosessen.

Dernest gjelder det å sette seg inn i hvor mye tid og penger som kan brukes på dette, samt hvilke ressurser og kompetanse som står til rådighet i denne fasen. Dette vil være de viktigste rammebetingelsene vi må avklare før vi går videre i ide-fasen.

En tidkrevende prosess

Selve ide-fasen er normalt ikke den finansielt mest ressurskrevende prosessen, men den er utvilsomt den mest tidskonsumerende (ca 50 % av tiden til hele innovasjonsutviklingen). Denne ideprosessen er imidlertid svært viktig på mange måter. Bl.a. fordi det er i denne fasen hvor vi mentalt begynner å knytte oss til prosjektet (Smith & Reinertsen, 1991).

Hele prosjektets struktur med strategisk planlegging, konseptutvikling og spesielt pre-teknisk evaluering (Koen et al. 2002) blir ofte planlagt i ide-fasen, hvor en forplikter seg til bruk av tid, penger og ressurser.

Annonse

Hvem skal utvikle og vurdere ideene?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg