Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Virksomheten skal sørges for at garderober, toaletter, spiserom og hvilerom er tilfredsstillende i omfang og utførelse. 

Arbeids- og velferdsrom må legges opp slik at begge kjønn kan arbeide i virksomheten. Vaske- og sanitærrommene og atkomsten til disse og spiserom må også være lett tilgjengelig for uføre.

Ved dimensjonering av personalrom skal det blant annet tas hensyn til:

  1. arbeidets art,
  2. det største antall arbeidstakere som normalt skal bruke rommet samtidig,
  3. at det skal utstyres med et antall bord og stoler med rygg som er tilpasset antallet arbeidstakere,
  4. at virksomheten skal kunne sysselsette både kvinner og menn.

 I personalrom skal det ikke plasseres eller installeres annet utstyr enn det som er knyttet til den naturlige virksomheten i rommet.

Spiserom

  • Virksomheten skal normalt ha spiserom eller tilgang til tilfredsstillende lokaler utenom virksomheten.
  • Spiserom skal være så stort at det gir tilfredsstillende plass til det største antall arbeidstakere som skal spise samtidig.
  • Spiserom skal være hensiktsmessig innredet, og om nødvendig slik at arbeidstakerne kan tilberede måltider der.

Toalett

  • Virksomhet skal ha passende antall toaletter og det skal være atskilte toaletter for kvinner og menn. I tilknytning til toaletter skal det være håndvask.
  • Felles toalett kan benyttes ved små virksomheter.

Garderober

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss