Domene og webhotell fra OnNet.no

Prisen er et sentralt begrep for økonomer, jurister, markedsførere, selgere og folk som jobber med markedskommunikasjon, da prisen påvirker etterspørselen, folks oppfattelse av markedstilbudet og virksomhetens lønnsomhet. Her går jeg igjennom:

Pris som konkurransevirkemiddelPris som konkurransevirkemiddel

Hvordan bruke pris som et konkurransevirkemiddel for å oppnå konkurransefortrinn og økt lønnsomhet. Hvilke pris mål og prisstrategi bør virksomheten velge, hva påvirker prisen og virksomhetens valg av pris mål og prisstrategi, hvilken pris- og rabattpolitikk bør velges, hvordan bruke prisen i virksomhetens marketing-mix og operative markedsføring. Her går jeg igjennom dette.


Pris i et historisk perspektivPris i et historisk perspektiv

Introduksjon til pristeori. Hva er pris? Hva er en rettferdig pris? Hvordan dannes prisen på en vare i et marked? Hva påvirker den? Hvordan kalkulere prisen? Synet på disse spørsmålene har endret seg voldsomt opp gjennom tidene. For å forstå prisdannelsen i et marked, folks syn på prisen, pris-kalkulasjon og hvordan prisen bør brukes i virksomhetens markedsstrategi, går jeg igjennom den historiske utviklingen til pristeoriene – fra pre-klassisk tenkning og frem til i dag.


markedslikevektTilbud og etterspørsel

Hva er tilbud og etterspørsel, hvordan påvirker den (skift i tilbuds- eller etterspørselskurven), hva er priselastisitet, vinningsoptimal produksjonsmengde og markedslikevekt. Her går jeg igjennom disse spørsmålene.


markedsformPrisdannelse ved ulike markedsformer

Hvordan dannes prisen i et marked preget av monopol, monopolistisk konkurranse, duopol, oligopol eller fullkommen konkurranse? Her går jeg gjennom prisdannelsen ved ulike markedsformer.


beste-prisPriskalkulasjon

Hvordan kalkulere prisen på en vare eller tjeneste. Her går jeg igjennom de forskjellige synene på priskalkulasjon og hva som er forskjellen på en kostnadsorientert, konkurranseorientert og markedsorientert priskalkulasjon. Basic kunnskaper som forskjellen mellom selvkost- og dekningsbidrag metoden går jeg også igjennom her.

Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.