Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For å skaffe seg en oversikt over de potensielle feilkildene ved undersøkelser som baserer seg på en kvantifiserbar metode, er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i forskningsprosessen. Dette fordi feil kan oppstå i alle faser og ledd i forskningsprosessen. Fra planlegging til den foreligger som en ferdig skrevet rapport. Modellen viser den tradisjonelle forskningsprosessen, og på hvilke områder feil og unøyaktigheter kan oppstå i prosessen

1. Diagnose av problemsituasjon og valg av problemstilling

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss