Domene og webhotell fra OnNet.no

Så snart man har fått egne små barn blir man naturlig nok redde for sine barns fremtid. Hva skjer med barnets økonomiske situasjon hvis en eller begge foreldrene dør plutselig, er en vanlig tanke som slår mange barnefamilier og enslige forsørgere.

Regjeringen.no sier her at barn som mister foreldrene sine befinner seg i en sårbar situasjon. Det er derfor viktig at det finnes gode velferdsordninger som støtter opp om barn som vokser opp uten én av foreldrene, eller som helt foreldreløse.

Barnepensjon

Folketrygden gir i dag økonomisk støtte i form av barnepensjon til barn som har mistet én av eller begge foreldrene.

Hvem har krav på barnepensjon?

NAV (2018) sier at barn har rett til barnepensjon dersom barnet:

  • er under 18 år og har mistet en eller begge foreldrene
  • er under 20 år, foreldreløs og under utdanning
  • er under 21 år, har mistet en eller begge foreldrene, er under utdanning og forsørgerens død skyldes yrkesskade

Den avdøde forelderen må ha vært medlem i folketrygden i de siste tre årene fram til dødsfallet, og barnet selv må være medlem i folketrygden.

Barnepensjon blir gitt uavhengig av om foreldrene var gift, skilt eller samboere. Det er heller ikke noe krav at barnet bor i Norge. Krav om barnepensjon settes frem av vergen så lenge barnet er under 18 år.

Beregning av barnepensjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.