Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er en kreativ strategi?

Den kreative strategien angir hvordan en enkelt aktivitet/kampanje skal legges opp med hensyn til innhold og utforming for å nå sitt mål.

Den kreative strategien utledes av bedriftens kommunikasjonstrategi og merkevarestrategi hvis bedriften også fører en merkevarestrategi. Dette er viktig fordi kun ved å sørge for at alle enkelt aktiviteter bygger opp under de retningslinjene som er angitt i kommunikasjons- og merkevarestrategien, kan vi gjøre oss opp noen forhåpninger om at disse strategiene vil lykkes.

Formålet til den kreative strategien er å angi:

  • hvilke kommunikasjonsoppgaver en kampanje/aktivitet skal løse
  • hvilken innhold- og utformingstrategi kampanjen/aktiviteten skal følge


Hvilke elementer inngår i den kreative strategien?

Det finnes ingen fasitløsning for hvordan man skal gå frem for å lage en kreativ strategi som oppnår de kommunikasjons effektene AIDAS modellen trekker opp.

Å være kreativ går ut på å skape noe nytt og originalt, gjennom å sette sammen kjente elementer på nye måter.

Man kan derfor ikke følge vante handlingsmønstre, tankesett og modeller, hvis man ønsker å skape noe kreativt. Man må tenke nytt, bryte barrierer og bevege seg ut i det ”ukjente” .

Selv om det finnes mange forskjellige modeller for hvordan man skal lage en ”kreativ strategi”, bygger de aller fleste modellene på en variant av følgende fem trinns prosess:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss