Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Mange virksomheter overvåker idag selv hva media skriver om virksomheten eller så kjøper de denne tjenesten fra eksterne leverandører. Oppstår det en krise øker behovet for slik medie overvåking betraktelig. Dette for å være sikker på at omgivelsene ikke får et feilaktig inntrykk av virksomhetens håndtering av krisen og at omgivelsene får korrekt informasjon om krisen. Tas denne ikke denne media overvåkingen seriøst i en krisesituasjon kan resultatene bli katastrofale. 

I en krise er det viktig at overvåkingen inkludere relevante søkeord som er knyttet til krisen. For virksomheter som ikke betjener denne tjenesten selv er det her viktig med en tett dialog med leverandøren.

I krisesituasjoner bør virksomheten også overvåke og følge med på hva andre myndigheter skriver og hva eventuelle samarbeidspartnere eller konkurrenter informerer om.

Sentrale ting vi overvåker

En medie-/omverdensanalyse bør svare på følgende spørsmål:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss