Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en servicestrategi ?

Servicestrategien skal fortelle hvordan det overordnede servicemålet skal bli nådd. Dette er et strategisk planleggingsdokument som legger opp kursen og rammebetingelsene for servicekonseptet. 

En koordinert del av markedsføringsmiksen

Siden service bare et et av mange konkurransevirkemidler virksomheten har må såvel servicemålet som servicestrategien koordineres med bruken av de øvrige konkurransevirkemidlene i virksomhetens markedsføringsmiks. Selger man et luksusprodukt eller tjeneste til en svært høy pris forventer antagelig kundene en langt høyere servicegrad enn om virksomheten selger et billig lavprisprodukt eller tjeneste. Servicegraden må med andre ord stemme med hvordan de øvrige konkurransevirkemidlene blir brukt.

Serviceledelsesystemet

Start gjerne med å beskrive kort Serviceledelsesystemets kjernekomponenter som må passe sammen og samhandle for å oppnå en enhetlig serviceprofil. Disse kjernekomponetene er:

  1. Rammebetingelser
  2. Omdømme
  3. Kultur og filosofi
  4. Målgruppe
  5. Definisjon av servicebegrep
  6. Servicemedarbeiderne
  7. Markedsføring
  8. Serviceleveransesystemet

Servicekonsept

Definer så virksomhetens servicekonsept. Servicekonsept er et begrep vi bruker til å beskrive:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.