Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Valutakursen vil enten styrke seg eller gå ned hver gang vi får en signifikant endring i etterspørsel- og tilbudskurven etter en valuta.

Renteforskjellen mellom 2 land

Renteforskjellen mellom Norge og utlandet – dersom rentenivået i Norge øker i forhold til rentenivået i utlandet, vil det bli mer attraktivt å plassere penger i norske kroner, og mer attraktivt å låne penger i utenlandsk valuta, slik at etterspørselen etter norske kroner øker – etterspørselskurven skifter mot høyre – og tilbudet av norske kroner reduseres – tilbudskurven skifter mot venstre. Resultatet er at kronen styrkes.


Driftsbalansen

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss