Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 6 av 26 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Etter hvert ble man klar over at det ikke lenger var nok å masseprodusere ting til en rimelig pris og få dem distribuert til markedet. Produktene solgt ikke seg selv lenger som et resultat av stadig større konkurranse fra andre aktører som så muligheten. Resultatet ble at det ikke lenger sto køer utenfor døren for å sette seg på en venteliste om å få lov til å kjøpe den neste bilen som ble produsert.  Man måtte begynne å legge mer vekt på å selge varene som nå ble produsert i store mengder av stadig flere konkurrenter over hele verden.

Løsningen ble kraftige reklame – og salgskampanjer. Masseproduksjonen skulle ut til forbrukerne ved hjelp av massesalg. Utgangspunktet var derfor produktet slik det forelå, og målet var økt lønnsomheten ved å selge mest mulig fortest mulig.

Som et resultat av dette fikk vi en eksplosjon i antall detaljistforretninger og etterhvert ble organisert i stadig større kjeder med grossister som mellomledd for å effektivisere distribusjonen fra produsenten og detaljisten som solgte produktet.

Reklame- og “løsningselgere” som presset produktene på kunden gjennom å lære seg ulike salgsteknikker ble løsningen for økt salg og lønnsomhet. Den klassiske “støvsuger” selgeren som setter foten i døra er et klassisk bilde for denne perioden.

Når dette er sagt, må det samtidig legges til at det å være salgsorientert ikke er ensbetydende med å være pågående og uærlig, det betyr først og fremst at salg blir høyt verdsatt og sett på som viktig for å oppnå lønnsomhet i bedriften.

 
 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Produkt- og produksjonsorientert markedsføringMarkedsorientert markedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Nettverksmarkedsføring