Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Den andre perioden i markedsføringens historie 

Produktorientert og produksjonsorientert markedsføring ble byttet ut med salgsorientert markedsføring rundt 1930. Denne perioden i markedsføringens historie varte frem til markedsorientert markedsføring overtok i 1950 årene.


Et resultat av økt konkurranse

Utover 1930-tallet ble det klart at det ikke lenger var nok å masseprodusere ting til en rimelig pris og få disse produktene distribuert til markedet. Produktene solgte ikke seg selv lenger som et resultat av større konkurranse fra stadig flere aktører i markedet. Resultatet ble at det ikke lenger sto køer utenfor døren for å sette seg på en venteliste om å få lov til å kjøpe den neste bilen som ble produsert. Bedriftene måtte nå begynne å legge mer vekt på å selge varene som ble produsert i store mengder av stadig flere konkurrenter over hele verden.

Push reklame

Løsningen ble kraftige reklame – og salgskampanjer. Masseproduksjonen skulle ut til forbrukerne ved hjelp av massesalg. Utgangspunktet var produktet slik det forelå, og målet var økt lønnsomheten ved å selge mest mulig fortest mulig. Strategien var å “dytte standardprodukter” på flest mulig. En strategi vi idag kaller en “push strategi“.

Fokuset er her å overbevise kunden om å kjøpe. Enkle slagord og anbefalinger ble he brukt for å selge Mange reklameannonser fremhevet dessuten nytteverdien og effektiviteten av produktene de markedsførte. Nye produkter var ensbetydende med fremskritt og et mer lettvint liv.

Nye salgs- og distribusjonskanaler

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss