Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en observasjonsprotokoll?

En observasjonsprotokoll, er en bok eller et kodeskjema som registrerer stikkprøve verdiene i den rekkefølgen de blir observert eller registrert av intervjueren. Ordningsobservatorier er en fellesbetegnelse vi bruker på måten vi ordner en stikkprøve på.

Protokoll = nedtegning i historisk rekkefølge

Ordnet rekkefølge

Siden observasjonsprotokollen gir oss et uoversiktlig bilde av stikkprøven, må observasjonene systematiseres på en eller annen måte for at det skal være mulig for oss å danne oss et inntrykk av stikkprøven. Den enkleste formen for systematisering, er å ordne tallene fra den laveste til den høyeste verdien. Dette kalles ordnet rekkefølge.

rekkefolge

Eksempler på observasjonsprotokoll

Siden studier kan gjennomføres på mange måter er det mange måter vi kan lage observasjonsprotokollen på. Noen eksempler er å lage en loggbok, dagbok, løpende protokoll, aktivitetsskjema, kategoriseringsskjema eller video og lydopptak.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss