agenturer.no

Svensken Karasek har utarbeidet en modell for det psykososiale arbeidsmiljøet som omhandler hvordan jobbkrav og jobbkontroll henger sammen.

Jobbkrav er:

de krav som stilles til deg i arbeidet, f.eks. hvor mye du skal gjøre hver dag, hvor fort du skal arbeide.

Jobb kontroll er:

den kontrollen du selv har over eget arbeid, kalles også egenkontroll. Videre kan sosial støtte inkluderes i modellen.

Sammenhengen mellom krav og kontroll kan illustreres slik:

krav-kontroll-modellen

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg