agenturer.no

Deci og Ryan (1985) har utviklet Selvbestemmelsesteorien (SBT). En behovsteori som sier at vi vår atferd er styrt av et ønske om å dekke udekte behov, men til forskjell fra Maslows behovshiearki bygger denne teorien kun på et ønske om å dekke tre indre psykologiske behov:

  1. Selvbestemmelse
  2. Kompetanse
  3. Tilhørighet

Når disse behovene er tilfredsstilt er vi motiverte, produktive og fornøyde. Vi kan dermed si at motivasjonen til en ansatt vil være avhengig av i hvilken grad utførelsen av arbeidsoppgavene vil tilfredsstille disse tre behovene (Gagné og Deci, 2005).

Denne logikken kan beskrives slik:

  • Selvbestemmelse: Autonomi handler om selvbestemmelse og muligheten til å påvirke avgjørelser som fattes på vegne av en selv. Dette behovet kan bli tilfredsstilt gjennom involvering og beslutningsmyndighet. Medarbeiderne blir dermed motivert til å jobbe hardere når de blir sterkt involvert, føler seg forpliktet og er engasjert på grunn av høy grad av medbestemmelse og egenkontroll.
  • Kompetanse: Kompetanse handler om at den ansatte må ha viten om og troen på at de kan utføre jobben og bidrar til en følelse av mestring. Medarbeiderne blir dermed motivert til å jobber smartere når de blir oppfordret til å utvikle og bruke sine egne ferdigheter og kompetanse.
  • Tilhørighet: Tilhørighet handler om følelsen av å være en del av en større sammenheng, at flere “drar lasset” sammen. Medarbeiderne blir dermed motivert til å jobber mer ansvarlig når de får ansvar.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg