Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Valg av prosjekter til porteføljen er en strategisk og dynamisk prosess, hvor prosjekter jevnlig fases inn og ut av porteføljen. Utfordringen for porteføljelederen er å finne den optimale miksen av prosjekter gjennom å vurdere samspillet mellom dem og ta beslutninger for ressursfordeling i forhold til forretningsstrategien.

Normalt vil ikke lederen gå inn i detaljstyring av enkeltprosjektene i porteføljen da det er egne prosjektledere for dette. Porteføljelederen vil derimot ha ansvaret for å sikre at prosjektene når sine strategiske mål. Disse prosessene inkluderer (PMI 2006a):

  1. Identifisering
  2. Kategorisering
  3. Evaluering
  4. Valg
  5. Prioritering
  6. Balansering
  7. Autorisasjon

I praksis er ikke denne utvelgelsesprosessen enkel. 

Archer og Ghasemzadeh (1999) publiserte en teori om et rammeverk for best å kunne velge ut de riktige prosjekter til en portefølje. Rammeverket er vist i figuren under og går ut på at hovedaktivitetene (den vannrette linjen med tekstbokser) dekomponeres.

Hovedaktivitetene identifiserte de som;

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss