Domene og webhotell fra OnNet.no

Valg av prosjekter til porteføljen er en strategisk og dynamisk prosess, hvor prosjekter jevnlig fases inn og ut av porteføljen. Utfordringen for porteføljelederen er å finne den optimale miksen av prosjekter gjennom å vurdere samspillet mellom dem og ta beslutninger for ressursfordeling i forhold til forretningsstrategien.

Normalt vil ikke lederen gå inn i detaljstyring av enkeltprosjektene i porteføljen da det er egne prosjektledere for dette. Porteføljelederen vil derimot ha ansvaret for å sikre at prosjektene når sine strategiske mål. Disse prosessene inkluderer (PMI 2006a):

  1. Identifisering
  2. Kategorisering
  3. Evaluering
  4. Valg
  5. Prioritering
  6. Balansering
  7. Autorisasjon

I praksis er ikke denne utvelgelsesprosessen enkel. 

Archer og Ghasemzadeh (1999) publiserte en teori om et rammeverk for best å kunne velge ut de riktige prosjekter til en portefølje. Rammeverket er vist i figuren under og går ut på at hovedaktivitetene (den vannrette linjen med tekstbokser) dekomponeres.

Hovedaktivitetene identifiserte de som;

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.