Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Planleggingsfasens dokumenter

Planleggingsfasen skal ende opp med en samling dokumenter som prosjekteier og/eller styringsgruppen benytter for å godkjenne gjennomføringsfasen og oppfølgingen av prosjektet underveis. Prosjektdokumentasjonen omfatter:

Planleggingsfasen avsluttes ved at dokumentasjonen godkjennes av prosjekteier/styringsgruppe.


To typer prosjektdokumentasjon

I hver prosjektfase vil det være finnes to typer dokumentasjon:

  1. Fag dokumentasjon: Beskriver resultatet (prosjektleveransen) i henhold til mål og resultat
  2. Administrativ dokumentasjon: Omhandler planlegging, styring og kontroll av prosjektet

Fag dokumentasjon

Fagrapporten er prosjektorganisasjonens svar på prosjektmandatet med anbefaling om videre arbeid. Fagrapportens innhold og omfang vil avhenge av prosjektoppdraget. Det finnes derfor ingen mal for utviklingen av fag dokumentasjonen.

Administrativ dokumentasjon

Prosjektlederprosessen stiller krav til den prosjektadministrative dokumentasjonen. Omfanget avhenger av prosjektfasens kompleksitet og størrelse.

Uansett prosjektstørrelse og kompleksitet bør følgende administrative dokumentasjon være på plass:

  1. Prosjektforlag og prosjektbegrunnelse
  2. Prosjektmandat
  3. Styringsdokumenter
  4. Prosjektplan
  5. Milepælplan
  6. Fremdriftplan
  7. Gevinstrealiseringsplan

Prosjektmandat

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.