Domene og webhotell fra OnNet.no

Planleggingsfasens dokumenter

Planleggingsfasen skal ende opp med en samling dokumenter som prosjekteier og/eller styringsgruppen benytter for å godkjenne gjennomføringsfasen og oppfølgingen av prosjektet underveis. Prosjektdokumentasjonen omfatter:

Planleggingsfasen avsluttes ved at dokumentasjonen godkjennes av prosjekteier/styringsgruppe.

To typer prosjektdokumentasjon

I hver prosjektfase vil det være finnes to typer dokumentasjon:

  1. Fag dokumentasjon: Beskriver resultatet (prosjektleveransen) i henhold til mål og resultat
  2. Administrativ dokumentasjon: Omhandler planlegging, styring og kontroll av prosjektet

Fag dokumentasjon

Fagrapporten er prosjektorganisasjonens svar på prosjektmandatet med anbefaling om videre arbeid. Fagrapportens innhold og omfang vil avhenge av prosjektoppdraget. Det finnes derfor ingen mal for utviklingen av fag dokumentasjonen.

Administrativ dokumentasjon

Prosjektlederprosessen stiller krav til den prosjektadministrative dokumentasjonen. Omfanget avhenger av prosjektfasens kompleksitet og størrelse.

Uansett prosjektstørrelse og kompleksitet bør følgende administrative dokumentasjon være på plass:

  1. Prosjektforlag og prosjektbegrunnelse
  2. Prosjektmandat
  3. Styringsdokumenter
  4. Prosjektplan
  5. Milepælplan
  6. Fremdriftplan
  7. Gevinstrealiseringsplan

Prosjektmandat

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.