agenturer.no

I hver prosjektfase er det to typer dokumentasjon:

  1. Fag dokumentasjon: Beskriver resultatet (prosjektleveransen) i henhold til mål og resultat
  2. Administrativ dokumentasjon: Omhandler planlegging, styring og kontroll av prosjektet

Fag dokumentasjon

Fagrapporten er prosjektorganisasjonens svar på prosjektmandatet med anbefaling om videre arbeid. Fagrapportens innhold og omfang vil avhenge av prosjektoppdraget. Det finnes derfor ingen mal for utviklingen av fag dokumentasjonen.

Administrativ dokumentasjon

Prosjektlederprosessen stiller krav til den prosjektadministrative dokumentasjonen. Omfanget avhenger av prosjektfasens kompleksitet og størrelse.

Uansett prosjektstørrelse og kompleksitet skal imidlertid følgende administrative dokumentasjon være på plass:

  1. Prosjektmandat
  2. Prosjektplan
  3. Statusrapport
  4. Sluttrapport

Disse dokumentene skal utarbeides for hver fase av prosjektet.

Prosjektmandat

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg