Domene og webhotell fra OnNet.no

Selvrapporterende personlighetstest

Cattell 16 Personality Factors er en selvrapporterende personlighetstest som er mye brukt for å prøve å predikere yrkesmessig suksess. Cattell definerte personlighet som “det som tillater en prediksjon av hva en person vil gjøre i en gitt situasjon.”

16PF gir et mål for normal personlighet og kan brukes av psykologer og andre psykiatriske fagfolk, som et klinisk instrument for å diagnostisere psykiatriske forstyrrelser. 16PF-instrumentet gir en normal måling av angst, justering, emosjonell stabilitet og atferdsproblemer. Den kan også brukes innen andre områder av psykologi, f.eks karriere og yrkesvalg.

Raymond Cattell begynte med en liste over mer enn 18.000 ord som beskrev personlighet. Han reduserte denne listen manuelt til omtrent 4500 ord og uttalelser. Ved hjelp av faktoranalyse reduserte han videre listen til 185 ledd som gir 16 ulike skalaer, også kalt “Personality Features” (PF), som beskriver menneskelig personlighet. På denne bakgrunn produserte Cattell en standardisert test som kan brukes til å vurdere folks personlighet i henhold til disse 16 faktorene.

16 personlighetsfaktorer

Cattell 16PF benytter Sixteen Personality Factors Questionnaire som måleinstrument for å måle personlighet variablene. Personlighetstesten består av 185 ledd som gir 16 ulike skalaer. 15 av disse måler personlighetstrekk, mens den siste skalaen måler generell intelligens. 

Skalaene er som følger:

 1. Varme (”warmth”)
  Kald og reservert vs. Varm og “easy-going”
 2. Resonnering (”reasoning”)
  Praktisk tenking vs. Abstrakt tenking
 3. Emosjonell stabilitet (”emotional stability”)
  Følelsemessig ustabil vs. følelsesmessig stabil
 4. Dominans (”dominance”)
  Underdanig vs. Dominant
 5. Livlighet (”liveliness”)
  Faktisk og seriøs vs. entusiastisk
 6. Regelbundet (”rule consciousness”)
  Opportunistisk vs. Pliktoppfyllende
 7. Sosial dristighet (”social boldness”)
  Sjenert vs. Sosial dristig
 8. Sensitivitet (”sensitivity”)
  Usensitiv versus bløthjertet
 9. Vaktsomhet (”vigilance”)
  Tillitsfull vs. Mistenksom
 10. Abstrakthet (”abstractedness”)
  Praktisk vs. Fantasi
 11. Privathet (”privateness”)
  Åpenhjertig vs. Privat
 12. Selvsikkerhet (”apprehension”)
  Selvsikker vs. usikker
 13. Forandringsåpenhet (”openness to change”)
  Konservativ vs. Eksprementell
 14. Selvstendighet (”self-reliance”)
  Gruppe-orientert vs. Selvtilstrekkelig
 15. Perfeksjonisme (”perfectionism”)
  Udisiplinert vs. Selv disiplinert
 16. Anspenthet (”tension”)
  Avslappet vs. Anspent

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.