Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Ulike tester har vært benyttet for å predikere yrkesmessig suksess. En av de mest brukte testene er Cattell 16 Personality Factors. Denne testen har vært en av forløperne til Femfaktor modellen, og de 16 personlighetstrekkene i Cattell 16PF kan underordnes de ulike trekkene i Fem-faktor modellen.

Siden Cattell 16PF er en forløper for Fem-faktor modellen, kan man se at trekket varme i Cattell 16PF korrelerer med trekket Omgjengelighet (”Agreeableness”) i Fem-faktor modellen. Trekket forandringsåpenhet (”Openness to Change”) i Cattell 16PF korrelerer av samme årsak med trekket Åpenhet for Opplevelse (”Openness to Experience”) i Fem-faktor modellen.

En personlighetstest

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg